Kuinka moni on saanut luontaishoidosta apua?

CAM-Kesä2021  (Julkaistu Foorumin Facebook-sivulla 16.7.2021)

Kuinka moni on saanut luontaishoidosta apua?

Mitä tieteellisen tutkimuksen kautta tiedämmekään täydentävien ja vaihtoehtohoitojen käyttäjistä ja heidän tyytyväisyydestään?

"Tarkastelemme tässä artikkelissa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöä Suomessa vuosina 2008 ja 2018.

Täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitetaan monimuotoista joukkoa erilaisia hoitomuotoja, joita ei tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa pidetä valtavirtalääkinnän osana eikä niitä ole integroitu terveydenhoitojärjestelmään."

Kyseessä on siis Vuolanto et al. 2020 tekemä tutkimus: Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käytöstä Suomessa.

Sitten se iso kysymys: Onko hoidosta apua?

"Kaikkien hoitojen kohdalla yli 50 % vastaajista koki saaneensa apua."

" – – kiropraktiikkaa ja perinteistä kiinalaista lääketiedettä käyttäneistä noin 90 % raportoi saaneensa apua hoidoista." "Vähiten apua raportoitiin saadun aromaterapiasta ja hypnoosista, mutta näistäkin apua koki saaneensa yli 54 % hoitoa käyttäneistä." [1 s. 51]

Toinen mistä kannetaan suurta huolta on: Suhde länsimaiseen lääketieteeseen

"CAM-hoitojen ja valtavirtalääketieteen käyttö eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa eli CAM-hoidot eivät vähentäneet valtavirtalääketieteen käyttöä." [1 s. 53]

Joten tieteellisen näytön pohjalta huoli CAM-hoitojen negatiivisesta vaikutuksesta, lääketieteellisiin hoitojen laiminlyömiseen ei löydy tieteellistä näyttöä tästä tutkimuksesta.

Joskus elämänsä aikana jotakin täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa ilmoitti käyttäneensä (käyttänyt itse tai joku vastaajan perheenjäsenistä) yli 80 % haastatelluista.

Käytetyimmät hoitomuodot olivat suun kautta otettavat tuotteet (luontaistuotteet, ravintolisät ja rohdosvalmisteet).

Muita yleisesti käytettyjä hoitomuotoja olivat rukous, akupunktio ja kiropraktiikka.

"Tutkimuksemme vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että CAM-hoidot ovat käyttäjien näkökulmasta arvioiden monille merkittävä keino hoitaa terveyttä ja huolehtia hyvinvoinnista." [1 s. 53]

Eli käyttäjät kokevat hyötyneensä luontaishoidoista, huomattavan moni niitä käyttää, eikä lääketieteellinenkään hoito jää paitsioon. Joten ehkä on aika alkaa suhtautua positiivisuudella ja kiinnostuksella näihin hoitoihin, joista monilla on vuosituhantiset perinteet!

Lähde:

https://www.luontaishoitoala.fi/…/luontaishoitoje…/vuolanto/

Yle Iltalehti Ilta-Sanomat HS – Helsingin Sanomat Aamulehti KSML.fi - Keskisuomalainen MTV3

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Rajatiedon Yhteistyö ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

#camkesä2021 #luontaishoitoalanfoorumi