Vuosi 2021: STM luopui "uskomushoito"-termin käytöstä

13.7.2021 STM ilmoitti: "Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”

Lue koko prosessi