Oikeusministeriö

27.7.2022

Oikeusministeriön vastaus


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Puheenjohtaja Ilkka Westman

 

Kiitos sähköpostikirjeestänne 11.7.2022 ja siihen sisältyvistä lisätiedoista. Tehtäväni eivät kuitenkaan koske mainittua selvitystä taikka kysymyksessä olevia hoito- tai toimintamuotoja.

 

Ystävällisin terveisin

 

Jussi Matikkala

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto

Rikosoikeusyksikkö

Yksikönpäällikkö


11.7.2022

Foorumin vastaus


Hyvä Yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala

Kiitos vastauksestanne. 


Olette aivan oikeassa. Tarkoitamme kohtaa, jossa olette viitanneet selvitykseen ”Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea” (2021). Olemme huolissamme selvityksen ehdotuksesta, että selvitetään vaihtoehtoja eheytystoiminnan kieltämiseksi esimerkiksi osana uskomus- ja vaihtoehtohoitojen sääntelyä.

Liitetiedostossa on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkennettu kannanotto ns. "eheytyshoidoista", joka tiivistettynä on: 

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviin ”eheytyshoitoihin” on yksiselitteisesti kielteinen.

"Uskomushoito"-termi on loukkaava ja epäasiallinen termi. Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista on tehty runsaasti tieteellistä tutkimusta. Noin kymmenen vuoden hyötyjä ja vaikuttavuutta selvittäneen prosessin tuloksena Sveitsi päätti 16.6.2017 ottaa antroposofisen lääketieteen, perinteisen kiinalaisen lääketieteen, homeopatian ja fytoterapian paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen (akupunktio oli otettu jo aikaisemmin). Päätös löytyy Sveitsin liittovaltion verkkosivuilta sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi. Päätökseen johtaneesta prosessista on lisätietoa verkkosivullamme: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/


Mielellämme tapaisimme teidät, jotta voisimme keskustella tilanteesta enemmän.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja

westman.ilkka(at)gmail.com


Liitetiedosto


16.6.2022

Oikeusministeriö vastaa


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Puheenjohtaja Ilkka Westman


Kiitos sähköpostikirjeestänne 10.6.2022, joka koski kansalaisaloitetta KAA 10/2021 vp ”Ehjänä syntynyt – loppu eheytyshoidoille” koskenutta julkista kuulemista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 2.6.2022. Kirjeessänne katsotte, että olisin virheellisesti yhdistänyt eheytyshoidot täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin (Complementary and Alternative Medicine, CAM), joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi. Toteatte, että seksuaaliset eheytyshoidot eivät kuulu luontaishoitoihin. Tarkoitatte mahdollisesti kohtaa, jossa olen viitannut selvitykseen ”Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea” (2021) ja siinä olevaan ehdotukseen, että selvitetään vaihtoehtoja eheytystoiminnan kieltämiseksi esimerkiksi osana uskomus- ja vaihtoehtohoitojen sääntelyä.


Ystävällisin terveisin,


Jussi Matikkala

Yksikönpäällikkö


9.6.2022

Oikeusministeriölle: Kannanotto Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteeseen, jota sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee 9.6.22


Hyvä lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö


Ilmaisemme huolemme esittämästänne oikeusministeriön näkemyksestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkisessa kuulemisessa 2.6.2022, joka koski kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” (KAA 10/2021 vp).

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/02062022_stv

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_10+2021.pdf

Yhdistitte virheellisesti eheytyshoidot täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin (Complementary and Alternative Medicine, CAM), joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi. Seksuaaliset eheytyshoidot eivät kuulu luontaishoitoihin.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kannanottomme ja lisätietoja oheisessa liitteessä.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi


Lue Foorumin kannanotto alasivulta