Oikeusministeriö

9.6.2022

Oikeusministeriölle: Kannanotto Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteeseen, jota sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee 9.6.22


Hyvä lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö


Ilmaisemme huolemme esittämästänne oikeusministeriön näkemyksestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkisessa kuulemisessa 2.6.2022, joka koski kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” (KAA 10/2021 vp).

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/02062022_stv

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_10+2021.pdf

Yhdistitte virheellisesti eheytyshoidot täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin (Complementary and Alternative Medicine, CAM), joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi. Seksuaaliset eheytyshoidot eivät kuulu luontaishoitoihin.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kannanottomme ja lisätietoja oheisessa liitteessä.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi


Lue Foorumin kannanotto alasivulta