Tavoitteet

8.3.2023

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n Eduskuntavaalitavoitteet 2023


1. TOIMIALASELVITYS: Tehdään Toimialaselvitys luontaishoitoalasta eli täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

-- Tekemällä toimialaselvitys saadaan tietoa alan liikevaihdosta, alalla toimivista yrittäjistä ja heidän koulutuksistaan, hoitomuodoista ja miljoonasta vuosittain hoitoja käyttävästä asiakkaasta.


2. VALINNANVAPAUS: Valinnanvapaus terveydenhuollossa pitää säilyttää.

-- OtaKantaa-kyselyn mukaan 82 % kyselyyn vastanneista haluaa itse päättää omasta ja lastensa hoidosta.


3. ASIALLISET TERMIT: Käytetään asiallisia termejä puhuttaessa ja kirjoitettaessa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista eli luontaishoidoista.

-- Asiallisia termejä käyttävät WHO, tiedemaailma, EU ja monet muut tahot.-------------

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n Eduskuntavaalitavoitteet on lähetetty:

21.3.2023 seuraaville:

  • Nykyiset kansanedustajat
  • Puolueiden puheenjohtajat
  • Puolueiden puoluesihteerit
  • STM: Johtaja Jaska Siikavirta ja lääkintöneuvos Kaisa Halinen


------------

Muutoksia:

Versio 1.1, 24.5.2023: Korjattu "82 % kansalaisista" --> "82 % kyselyyn vastanneista"

Versio 1.0, 16.3.2023: Alkuperäinen