Kutch 2016

Analyysi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen kustannustehokkuudesta ahdistushäiriön hoidossa

Matthew Kutchin tutkimusartikkelin mukaan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen kustannustehokkuus on havaittavissa ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa ajankuluessa, parantuneen henkisen hyvinvoinnin kumuloituessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että CAM-hoitoja käyttävillä oli selkeästi matalammat lääkekustannukset sekä toimistopohjaiset kulut verrokkiryhmään nähden. CAM-hoitoja käyttäneet olivat hoitojen ohessa käyttäneet myös lääkkeellistä hoitoa (joskin vähemmän kulujen perusteella).

Vaikkakaan ahdistuneisuushäiriötä sairastavien täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjien kohdalla tutkimukset eivät suoraan osoittaneet suurta taloudellista hyötyä niiden käytöstä (tosin ei myös ollut näyttöä suurentuneistakaan kuluista) niin merkittävää onkin tutkijoiden havaitsema vakaantuneempi tai verrokkiryhmään verrattuna parantunut henkinen hyvinvointi, joka tutkijoiden mukaan tuottaisi ajan kuluessa asteittain säästöjä.

Tutkimukseen sisältyi seuraavat täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot (CAM-hoidot) akupunktio, ravitsemusneuvonta, hierontaterapia, rohdosvalmisteet, biofeedback, kuva- tai rentoutustekniikat, homeopaattiset hoidot, hengelliset hoitomuodot tai rukous, hypnoosi tai perinteinen lääketiede, kuten kiinalainen tai Amerikan alkuperäisväestön lääketiede.

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena ja kululaskelmissa verrattiin CAM-hoitojen käyttäjien kuluja CAM-hoitoja käyttämättömiin. Osallistujia oli 808 joista CAM-hoitojen käyttäjiä oli 102 henkilöä (12,6 %) ja CAM-hoitoja käyttämättömiä 706 (87 %). Lähtökohtaisesti molempien ryhmien terveyden tila oli identtinen.


Lähde:

Kutch Matthew (2016) Cost-Effectiveness Analysis of Complementary and Alternative Medicine in Treating Anxiety Disorders. Alternative & Integrative Medicine 5: 218. https://doi.org/10.4172/2327-5162.1000218⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠