Kiitos vastaajille ja tulosten merkityksestä

20.12.2021

Valtavan vastausmäärän merkityksestä ja kiitos vastaajille

Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöjen otakantaa-kysely Oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi -palvelussa päättyi 15.12.2021. Kyselyllä haluttiin selvittää luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä. Kysely oli auki 10 viikkoa. Sinä aika kyselyyn kertyi yli 6800 vastausta. Se on neljänneksi eniten vastauksia Oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi palvelussa vuoden 2016 helmikuun jälkeen. Yleensä vastauksia on tullut muutama kymmenen tai sata, harvoin yli tuhat.

Ensimmäisen 84 tunnin aikana kyselyyn kertyi 2500 vastausta. Se kertoo paremmin kuin mikään muu, että kyselylle on ollut selvä tarve. Eräs ilmaisi asian näin: ”Olen ihmetellyt miksei kukaan ole koskaan kysynyt näitä kysymyksiä". Yli 6800 vastausta muodostaa niin suuren kokemustietopankin luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä, että sitä on vaikea sivuuttaa. Kysely on edelleen näkyvissä mutta siihen ei voi enää vastata:

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/653/Luontaishoitoalan Foorumi ry:n verkkosivuilla on kyselyllä oma verkkosivu:

https://www.luontaishoitoala.fi/aihe/kyselyt/otakantaa/kaytto/Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti vuonna 2020 hallitusohjelman mukaisesti keskustelut luontaishoitoalan järjestöjen kanssa. Asian eteneminen on viivästynyt STM:n kiireiden vuoksi. Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho teki joulukuussa 2020 Eduskunnassa lakialoitteen. Toteutuessaan lakialoite rajoittaisi luontaishoitojen tarjoamista 1,5 miljoonalle ihmiselle Suomessa. Lakialoite on saapunut Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka varapuheenjohtaja Mia Laiho on. Toistaiseksi lakialoitetta ei ole valiokunnassa käsitelty. Lakialoitetta kannattaa Laihon lisäksi 4 kansanedustajaa. Luontaishoitoalan Foorumi on lähettänyt asiasta kannanoton Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/stv/Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöt lähettivät 31.5.2021 Sosiaali- ja terveysministeriöön kannanoton, jossa ne ehdottavat että hallitusohjelman mukainen luontaishoitoalaa koskeva selvitystyö aloitettaisiin tekemällä toimialaselvitys:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/stm/hallitusohjelman-kirjaus/Luontaishoitoalan Foorumin vahva näkemys on, että täydentävien hoitojen nykytilanteesta on syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hallitusohjelma/toimialaselvitys/Juuri päättyneeseen otakantaa-kyselyyn tulleet 6800 vastausta ovat arvokasta tietoa toimialaselvitystä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vastauksista muodostuva kokemustietopankki on tukeva selkänoja, kun keskustellaan luontaishoitojen vaikuttavuudesta. Suomessa luontaishoitoja käyttää vuosittain miljoona ihmistä.

https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/

Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöt julkaisevat tarkempaa tietoa otakantaa-kyselyn vastauksista ensi vuoden alussa Luontaishoitojen päivänä 23.1.2022. Sitä ennen voit lukea vuoden 2021 Luontaishoitojen päivästä ja katsoa vuoden 2021 videotallenteen:

https://www.luontaishoitoala.fi/media/luontaishoitojen-paiva/2021/Sydämellinen kiitos kaikille otakantaa-kyselyyn vastanneille.

Ilkka Westman

Luontaishoitoalan Foorumi ry

puheenjohtaja