Vaatimus 12.4.2023

12.4.2023

"Uskomushoito"-termi Tukesin viestinnässä


Hei,


Tukesin nettisivuillaan käyttämä termi "uskomushoito" täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen yhteydessä sanaparissa ”vaihtoehto- ja uskomushoidot” aiheuttaa edelleen huolta järjestöjen keskuudessa. Uskomushoito-termiä pidetään epäasiallisena, loukkaavana ja jopa harhaanjohtavana.

Uskomushoito-termi leimaa täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot huuhaaksi. Uskomushoito-termi ei ole käytössä kansainvälisessä tiedemaailmassa, eikä sitä käytä viestinnässään muut Suomen viranomaiset.

Vaikka termi on mainittu Sanna Marinin hallitusohjelmassa, niin sosiaali- ja terveysministeriö ei käytä kyseistä termiä. Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Kaisa Halinen on todennut meille (13.7.2021), että ”Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”

Tukesin tehtävänä on valvoa tuotteiden ja palvelujen turvallisuutta, mutta sen vastuu ulottuu myös siihen, että sen nettisivut ovat informatiiviset, neutraalit ja objektiiviset. Tukesin käyttämä "uskomushoito"-termi on selvästi loukkaava ja leimaava.

Siksi edelleen esitämme, että Tukes luopuu epäasiallisen ja loukkaavan "uskomushoito"-termin käytöstä viestinnässään ja käyttää sen sijaan selkeää ja objektiivista kieltä. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme edistää avointa ja rakentavaa keskustelua näistä hoidoista.

 

terveisin

 

MIKA RÖNKKÖ

toiminnanjohtaja

 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

puh. 0500 430 818

mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi

-Jo vuodesta 1967 edistämässä terveellisiä elämäntapoja -