Luontaishoitoalalle syntyi uusi suurjärjestö

13.6.2019

Suomeen syntyi uusi luontaishoitoalan toimijoita yhdistävä suurjärjestö, kun Luontaishoitoalan Foorumi ry:n perustamiskokous pidettiin 13.6.2019 Espoossa. Perustamiskokoukseen osallistui 18 luontaishoitoalan järjestön, ammatillista koulutusta järjestävän yrityksen ja yhteistyötahon edustajaa. Osallistujista perustamiskirjan allekirjoitti 11 tahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry on kattavuudeltaan suurin luontaishoitoalan järjestö. Luontaishoitoalan Foorumi ry kattaa ammattilais- ja yrittäjä-, yhteistyöjärjestöjen jäsentensä kautta noin 1000 jäsentä. Mukana olevissa luontaishoitoalan koulutusyrityksissä on vuosittain noin 500 opiskelijaa. Lisäksi toimintaan on alustavasti ilmoittanut liittyvänsä myöhemmin ainakin 3-5 muuta luontaishoitoalan ammattilais- ja kansalaisjärjestöä, jolloin Luontaishoitoalan Foorumi ry kattaa yli 2000 järjestöjensä jäsentä.

Uuden järjestön tarkoitus on koordinoida ja tukea täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen toimijoiden ja järjestöjen omaa toimintaa ja edunvalvontaa. Järjestön jäseneksi liittyivät perustamiskokouksessa ammattilaisjärjestöt Akupunktioammattilaiset ry, Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry, Terapeuttiset energiaparantajat ry, Klassisen akupunktion yhdistys ry, Suomen Ayurvedayhdistys ry, terveyskauppaa edustava Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry, yhteistyöjärjestöt Avartuva ihmiskuva ry, Rajatiedon yhteistyö ry, koulutusyritykset TAIMI-koulutus Oy, International School of Acupuncture Oy ja Kairon instituutti.
 
Hallitusohjelmassa lupaus selvittää luontaishoitoalan tilanne
Hallitusohjelman kirjausta, ”Selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”, yhdistys pitää osin hyvänä. Luontaishoitoala kannattaa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tilanteen kartoittamista ja pitää välttämättömänä, että alan järjestöt otetaan mukaan alaan liittyvien sääntelymahdollisuuksien selvittämiseen.
 
Hallitusohjelmassa epäasiallinen uskomushoito-termi
Luontaishoitoalan järjestöt hämmästelevät, että hallitusohjelmassa on käytetty epäasiallista ja loukkaavaa uskomushoito-termiä. Uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen.
 
Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä esimerkiksi luontaishoitoala, luontaishoidot tai täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot tai CAM-hoidot.  Yksittäisistä hoitomuodoista tulee käyttää sen omaa täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.
 
Tietoa Luontaishoitoalan Foorumi ry:stä:
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkoituksena on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti.
 
Tietoa luontaishoitoalasta:
Suomessa arvioidaan olevan 6 000 - 8 000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (Kantar TNS 2017).
 
Lisätietoja:
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Antti Pietiäinen, puh. 050 346 3245,
Kairon Instituutti, rehtori, antti.pietiainen@kairon.fi
 
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n varapuheenjohtaja Mika Rönkkö, p. 0500 430 818
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry, toiminnanjohtaja, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi