Vaalikysely kansanedustajille luontaishoidoista

2.4.2023

Vain 5 kansanedustajaa vastasi kyselyyn, jonka asiat koskevat miljoonaa suomalaista

Kansanedustajille lähetetyt kysymykset olivat samat kuin oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi -palvelussa toteutetussa kyselyssä, johon tuli 6800 vastausta, ja samat kuin kansanedustajaehdokkaille tehdyssä kyselyssä.

OtaKantaa-kyselyn tulokset ovat sivulla

Kansanedustajaehdokkaille tehdyn kyselyn tulokset ovat sivulla

Alla taulukossa on kansanedustajien vastaukset puolueittain. Vastauksia tuli vain 5 kpl neljästä puolueesta eli vain 2,5 % vuosien 2019 – 2023 kansanedustajista vastasi kysymyksiin, jotka koskevat joka vuosi miljoonaa suomalaista.


3.2.2023

Vaalikysely kansanedustajille luontaishoidoista; vastaaminen vie vain hetken!


Hyvä Kansanedustaja


Luontaishoitojen eli täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjiä on Suomessa tutkimuksen mukaan miljoona joka vuosi [1]. Äänestäjinä miljoonalla hoitojen käyttäjällä ja myös muilla kansalaisilla on oikeus tietää, mitä puolueet ja nykyiset kansanedustajat ajattelevat luontaishoidoista. Siksi teemme Teille seuraavat neljä kysymystä, joihin toivomme teidän vastaavan.

Vastaaminen tapahtuu tästä linkistä avautuvalla kyselysivulla:

"tässä puolueen oma linkki"Kiitämme jo etukäteen jokaisesta vastauksesta.


1. Tuleeko mielestäsi kansalaisen saada itse päättää omista ja lastensa käyttämistä LUONTAISHOIDOISTA?

– Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / En osaa sanoa


2. Onko lääkäreillä mielestäsi riittävästi tietoa, jotta he voivat antaa ohjeita LUONTAISHOITOJEN ja TERVEYSTUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ?

– Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / Vain, jos hänellä on koulutus kyseisestä LUONTAISHOIDOSTA/TERVEYSTUOTTEESTA / En osaa sanoa

 

3. Suomessa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen ei kuulu opetusta LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA. Pitäisikö mielestäsi kuulua?

– Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / En osaa sanoa

 

4. Tulisiko Suomeen yliopiston yhteyteen perustaa LUONTAISHOIDOILLE oma tutkimusyksikkö?

– Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / En osaa sanoaTulemme julkaisemaan vastaukset omissa ja muissa some-kanavissa. Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa, joista suuri enemmistö on yrittäjiä.


Yhteistyöstä kiittäen

Luontaishoitoalan Foorumi ry


Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi


Viitteet:

[1] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

Myös: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/