8 minuuttia

7.7.2021

Saara-Sofia Sirénin haastattelu hämmensi YLE:n 8 minuuttia ohjelmassa 2.7.2021


Hyvä Toimittaja Heikki Valkama, Päätoimittaja Jouko Jokinen, Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila ja Toimittaja Markus Liimatainen

Luontaishoitoalan Foorumi ry,  joka on luontaishoitoja (täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitopalveluja) tarjoavien ammattilaisten etujärjestö, pyytää  ystävällisesti YLE:ä kiinnittämään huomiota  tutkimusnäyttöön nojaaviin tietoihin ja asialliseen viestintään kertoessaan alastamme kansalaisille. Uskomushoito on Lääkäriliiton keksimä termi, jota sekä täydentävien hoitojen tekijät että käyttäjät pitävät loukkaavana. Pyydämme ystävällisesti, että YLE luopuu sen käytöstä kokonaan ja käyttää sen sijaan asiallisia termejä.


YLE:n tehtävä on palvella koko kansaa, myös vähemmistöryhmiä. Täydentävien hoitopalvelujen käyttäjät, vaikka heitä onkin noin miljoona vuosittaiskäyttäjää, sekä luontaishoitojen tarjoajat ovat Suomessa vähemmistöryhmä. Se saa erittäin huonosti äänensä kuuluviin mediassa. Yksi ainoa terveysalan ammattiliitto, Suomen Lääkäriliitto ja sen kampanjointi kansalaisvapauksia rajoittavan puoskarilakiehdotuksen puolesta näyttää saavan YLE:llä julkisuutta ilman minkäänlaista kriittistä näkökulmaa. Pyydämme tähän muutosta.


Liitteessä on toimittaja Heikki Valkaman ja kansanedustaja Saara Sofia Sirenin YLE:n 8 minuuttia ohjelmassa 2.7.2021 käymän keskustelun analyysi sekä samassa yhteydessä faktoihin ja tutkimuksiin nojaavia lisätietoja täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. 


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman

puheenjohtaja


Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi


LIITE: