Syke 1: Järjestöjen tarkennettu oikaisuvaatimus

12.6.2023

Syke 1: Terveys voimavarana -kirjan tarkennettu oikaisuvaatimus


Edita Publishing Oy 


OIKAISUVAATIMUS  


Tuotepäällikkö Katariina Voutilainen ja kirjan tekijät 

Tiina Lehtinen 

Ismo Lehtinen 

Jaana Kinnunen 

Anu Linnansaari 

Olli Paakkari 


Lukion Syke 1 Terveys voimavarana   

  

Hyvä Katariina Voutilainen 

  

Kiitos vastauksestanne 25.4.2023 lähettämäämme Oikaisuvaatimukseen, joka liittyi Lukion Syke 1 -oppikirjan lukuun Terveyskulttuurin ilmiöitä, ”Uskomushoidot eli vaihtoehtohoidot”.  

Kerroimme Oikaisuvaatimuksessamme, että toimitamme yksityiskohtaisen virhelistan ja korjausehdotukset, ja ne ovatkin tämän kirjeen liitteenä. 

Oppikirjassa on paljon hyödyllistä ja monipuolista sisältöä vahvistamaan nuorten terveystietoisuutta, ja tietoa siitä, että on olemassa erilaisia terveyskulttuureita. 

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme Edita Publishing Oy:tä kustantajana oikaisemaan ja korjaamaan luontaishoitoja koskevat virheelliset tiedot Lukion Syke 1 Terveys voimavarana -terveystiedon oppikirjasta (ISBN 978-951-37-7772-2, Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2022) sekä oppikirjan Digikirjasta. Virheellisiä tietoja esiintyy oppikirjan sivuilla 59–69, Terveyskulttuurin ilmiöitä ja sisällysluettelossa.  

Oppikirjan tekstissä on erityisen paljon virheellistä tietoa sekä vääristäviä sanavalintoja, ilman lähdeviitteitä. Aiempaan kirjan painokseen verrattuna tämän painoksen sisältö on muuttunut asenteellisemmaksi. Järjestöissämme on suuri hämmennys, miksi kirjan sisällöllä halutaan viestittää nuorille, että täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat vaarallisia, ilman perustetta?  

Tuoreen käyttäjätutkimuksen mukaan noin 20 % suomalaisista on käynyt luontaishoitajan hoidossa väestökyselyä edeltäneiden 12 kk:n aikana, eli kyse on merkittävästä osasta Suomen väestöstä. Lisätietoja saa artikkelikäsikirjoituksen tekijöiltä Use of complementary and integrative health (CIH) in Finland: a cross-sectional survey | Research Square 

Oppikirjan sisällöstä ei ilmene, puhutaanko itsehoidosta vai ammattilaisten tekemistä hoidoista. Tekstissä olevan epätarkkuuden ja virheellisyyden vuoksi lukijoille jää virheellinen käsitys luontaishoitoalasta. Koulutetut luontaishoitoalan ammattilaiset toimivat vastuullisesti ja huolehtivat yhteiskunnallisista velvoitteistaan sekä noudattavat lainsäädäntöä. Koulutetut luontaishoitajat sitoutuvat myös noudattamaan alan järjestöjen eettisiä ohjeita.  

Luontaishoitoalan ammatilliset koulutukset kestävät 3-5 vuotta, ja sisältävät myös lääketieteen perusopinnot. Lisääntyvässä määrin alan koulutuksiin hakeutuu terveydenhuollon ammattilaisia. Alalla harjoitetaan omavalvontaa järjestöjen toimesta koulutuskriteerien ja ammattilaisrekisterien avulla.  

Tiedossamme on, että myös Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on esittänyt Edita Publishing Oy:lle oikaisuvaatimuksen Lukion Syke 1-kirjassa olevista luontaistuotteita koskevista virheellisistä tiedoista. Tämän vuoksi emme tässä yhteydessä esitä luontaistuotteisiin liittyviä oikaisuvaatimuksia. 

Terveystuotekauppiaiden Liitolta olemme saaneet tiedon, että päivitätte luontaistuotteisiin liittyvät virheet seuraavaan Syke 1 -painokseen ja Digikirjaan tämän kesän päivitysten yhteydessä.  

Vaadimme, että luontaishoitoja koskevat virheellisyydet korjataan samanaikaisesti luontaistuotteisiin liittyvien virheiden kanssa. Luontaishoidot ja luontaistuotteet muodostavat selkeän kokonaisuuden ja sen takia virheiden yhtäaikainen korjaaminen on tärkeää. 

Liitteenä on yksityiskohtainen “Uskomushoidot eli vaihtoehtohoidot”- materiaalia koskeva Virhelista ja korjausehdotukset, jotka olemme tarkistaneet luontaishoitoalan asiantuntijoilta ja alan tutkimuksia hyödyntäen.  

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että kirjan seuraavaa painosta ja Digikirjaa ei pidä tehdä tai julkaista ennen alan asiavirheiden asenteellisuuden korjaamista. 

Toivomme, että käytätte asiantuntijoina alla mainittuja järjestöjä ja täydentävien hoitojen alasta tutkimusta tehneitä asiantuntijoita. Yhteystietoja saatte allekirjoittaneilta. 


Yhteistyöterveisin 


Marja Jokela  

Hallituksen puheenjohtaja  

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry  

toimisto(at)lkl.fi  

0400 854 227  
https://www.lkl.fi/  


Anu Wikström  

Hallituksen jäsen  

Luontaishoitoalan Foorumi ry  

info(at)luontaishoitoala.fi 

040 758 1699  
https://www.luontaishoitoala.fi/  


Tarja Heikkinen   

Hallituksen varapuheenjohtaja 

Yhdistävä Lääketiede ry  

tarjaheikkinen7(at)gmail.com 

050 5690 569  

https://www.yhdistavalaaketiede.fi/