2018: Sari Raassinan (kok) täydentäviä hoitoja rajoittava lakialoite

24.10.2018

Sari Raassinan (kok) lakialoite

Raassinan lakialoitteen säädösosa.

Eduskunnassa tehtiin 24.10.2018 Lakialoite (LA 54/2018 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Sen sisältö on sama rajoittava laki täydentäville hoidoille, jota Lääkäriliitto ajoi v. 2009 STM:n asettamassa CAM-hoitoja pohtineessa työryhmässä. Ehdotettu lakimuutosteksti on molemmissa sanasta sanaan täsmälleen sama.

Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Sari Raassina (kok) toivoi 15.11.2018 täysistunnon lähetekeskustelun esittelypuheenvuorossaan  aloitteelle pikaista käsittelyä. ”Pykälät ovat valmiina”, hän totesi puheenvuoronsa lopuksi. Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lakialoitteen tila on edelleen sama. Aloitteen eteneminen vaatii noin sata allekirjoittajaa. Nyt koossa on 31. Aloite voi edetä myös siten että se käsitellään yhdessä hallituksen (STM:n) antaman samaa asiaa käsittelevän lakiehdotuksen kanssa. Toisaalta kaikki eduskunnassa tehdyt lakialoitteet raukeavat vaalikauden päättyessä keväällä 2019.

Lakialoite raukesi kun uusi eduskunta valittiin vaaleilla 14.4.2019.