Ruokavirasto

16.9.2020

Oikeuskansleri lähetti Ruokavirastolle selvityspyynnön

Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö kertoo Ruokavirastosta tehdyn kantelun edistymisestä: 

Oikeuskanslerinviraston esittelijäneuvos – – ilmoitti minulle, että Ruokaviraston kanteluun liittyvä selvityspyyntö on jo lähtenyt Ruokavirastolle, ja selvityksen määräpäivä on 30.10. Tämän jälkeen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolta pyydetään todennäköisesti vastinetta selvityksen johdosta, jonka jälkeen asia on ratkaisuvalmis. [Esittelijäneuvos]  – – ei osaa tässä vaiheessa arvioida tarkempaa ratkaisun ajankohtaa.

23.6.2020

Ruokavirastosta tehty kantelu etenee oikeuskanslerinvirastossa

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Rönkön tilannekatsaus 23.6.2020:

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton Ruokavirastosta tekemä kantelu on tällä hetkellä oikeuskanslerinviraston käsittelijällä. Oikeuskanslerin virastosta saatujen tietojen mukaan asiassa lähtee seuraavaksi todennäköisesti selvityspyyntö Ruokavirastolle. Jos selvityspyyntö lähtee, niin Ruokavirastolla on arvion mukaan kesän loppuun saakka aikaa antaa selvitys oikeuskanslerinvirastolle. Tämän jälkeen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolla on vielä mahdollisuus antaa vastine Ruokaviraston antamaan selvitykseen. Oletettavasti syksyllä 2020 tämän selvitys- ja vastineprosessin jälkeen oikeuskanslerinvirasto ryhtyy valmistelemaan kantaansa ja linjausta Ruokaviraston tulkintaan.

7.5.2020

Kantelu Ruokavirastosta jätetty oikeuskanslerille

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt 7.5.2020 oikeuskanslerinvirastoon kantelun Ruokaviraston tulkinnasta, joka liittyy tieteellisten tutkimusten jakamiseen.

Lue Liiton 7.5.2020 julkaisema uutinen. Verkkouutisten uutinen.

1.5.2020

Ruokavirasto sulkee elintarvikealan työntekijöiden suut

Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö valaisee uutta käännettä blogissaan "Tieteellisiin tutkimuksiin liittyvät kiellot muuttavat Suomen elintarvikealaa pysyvästi" Blogissa on linkki Ruokaviraston ohjekirjeeseen.

Yksityishenkilö voi esittää mielipiteitään ja kokemuksiaan erilaisista tuotteista omissa some-kanavissaan, mutta vain, jos hänellä ei ole minkäänlaista yhteyttä elintarvikealan yritykseen. Siksi yksityisessäkään blogissa tai some-profiilissa ei saa esittää Ruokaviraston tulkinnan vastaisia tietoja henkilö, joka:

• On elinkeinonharjoittaja elintarvikealalla
• On työsuhteessa elintarvikealan yrityksessä
• Saa jonkinlaisen korvauksen markkinoinnista elintarvikealan yritykseltä

Ruokavirasto kuitenkin toteaa, että elintarvikealan yritystä ei voida kuitenkaan velvoittaa puuttumaan yksityisen henkilön omissa henkilökohtaisissa some-kanavissaan esittämiin mielipiteisiin tai väitteisiin, jos yrityksen ja yksityishenkilön välillä ei ole minkäänlaista toimeksianto- tai työsuhdetta.

1.5.2020

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkön mielipidekirjoitus Satakunnan Kansassa 1.5.2020

 • Koronaepidemia on nostanut maailmalla keskustelua ravintoaineiden mahdollisesta vaikutuksesta muun muassa koronaviruksen aiheuttamien tulehdussairauksien hoidossa. Esimerkiksi koronan aiheuttamien tautien hoidossa on menossa useita tutkimuksia, joista osa liittyy c-vitamiiniin.
 • Vaikeissa virusinfektioissa potilaiden veren c-vitamiinipitoisuudet romahtavat, joten on mahdollista, että c-vitamiinihoidosta on apua. Tähän viittaa lääkäri Harri Hemilän Helsingin yliopistossa julkaisema tutkimus, jossa todettiin, että c-vitamiini voi lyhentää vakavasti sairaiden potilaiden hengityskonehoidon kestoa.

Lue lisää

29.4.2020

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n varapuheenjohtaja Mika Rönkkö Alfa-TV:ssä ke 29.4 klo 19

Aiheena mm. Ruokaviraston sensuuri.

Lue lisää ja katso tallenne täältä

20.4.2020

Ruokaviraston toiminta herättää kysymyksiä

Pyritäänkö Suomessa käyttämään koronavirusepidemiaa hyväksi väärällä tavalla. Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö FinnRadio.FM:n haastattelussa 20.4.2020.

Ohjelma kuunneltavissa YouTubessa

12.4.2020

Tutkimustiedon oltava kaikille avointa

Pauliina Aarva kirjoittaa Ruokaviraston kiellosta Liinanblogissa 12.4.2020:

 • Kiellolla voi olla yllättäviä ja kauaskantoisia seurauksia yhteiskuntamoraaliin, sananvapauteen, elintarvikealan toimijoihin ja elintarvikkeista tiedottamiseen.
 • Tiedon jakaminen tieteellisestä tutkimuksesta on tärkeää. Tutkimusta tarvitaan ihmisten hyvinvoinnin ja ekosysteemin säilymisen vuoksi. Tutkimustiedon pimittämiseen ruokavirasto ei ole esittänyt päteviä perusteluja, jotka osoittaisivat tutkimustiedon jakamisen haitalliseksi kuluttajille.
 • On myös kysyttävä, millä valtuuksilla ja millaisiin säännöksiin perustuen Ruokavirasto kieltää tutkimustiedon levittämisen maassa, jossa sananvapaus mielletään yhdeksi perusoikeuksista?
 • Toiminta muistuttaakin ikävällä tavalla kirjarovioita.

10.4.2020

Ruokavirastosta valmisteilla kantelu oikeuskanslerille

 • Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on päättänyt tehdä oikeuskanslerille kantelun Ruokaviraston tulkinnasta kieltää elintarvikealan toimijoilta muun muassa vitamiinitutkimuksien jakaminen kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille ja vähittäiskaupan ammattilaisille.
 • Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mielestä Ruokaviraston vihjaus siitä, että jatkossa viranomainen rajoittaisi tai kieltäsi myös elintarvikealan toimijoita edustavien liittojen, yhdistysten, järjestöjen, jne. tieteellisiä tutkimuksia koskevan tiedon jakamista on uhkaus, joka saattaa vaarantaa laajemminkin muun muassa luonnontuote- ja terveystuotealan toimintaa tieteellisen tutkimustiedon saavutettavuuden ja alan ammatillisen koulutuksen jatkumisesta.

Lue koko blogikirjoitus

4.4.2020

Ruokavirasto kielsi koronavirukseen liittyvien vitamiinitutkimusten jakamisen

Ruokavirasto on käynnistänyt kampanjan vitamiinitiedottamista vastaan. Virasto vetoaa elintarvikelakiin ja kieltää yrityksiä ja järjestöjä jakamasta tietoa koronavirukseen liittyvistä vitamiinitutkimuksista sekä kuluttajille että ammattilaisille. Vaikka tutkimukset on julkaistu pätevissä, vertaisarvioiduissa tiedelehdissä, yritykset eivät saisi saattaa niitä kuluttajien tietoon.

Lue lisää:

Tohtori Tolosen verkkosivuilta      Terveyskauppojen blogista

31.3.2020

Elintarvikkeiden markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn tai hoitoon tulee lopettaa välittömästi

Ruokavirasto toteaa tiedotteessaan 31.3.2020:

 • Elintarvikkeiden markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon on lisääntynyt internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, että ravintolisien tai muiden elintarvikkeiden nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttamaa sairautta. Lisäksi ravintolisien ja muiden elintarvikkeen lääkkeellinen markkinointi on ehdottoman kiellettyä ja tulee lopettaa välittömästi.
 • Lainsäädännön vastaiset tiedot tulee poistaa kaikilta nettisivuilta, kaikkialta sosiaalisesta mediasta, mainoksista sekä kaikista muista mahdollisista materiaaleista. Myöskään kertomusten, kuluttajakokemusten, tieteellisten tutkimusten, tutkimusviitteiden, kuvien, videoiden tai äänien kautta kuluttajalle ei saa luoda mielikuvaa, että elintarvikkeella tai sen ainesosilla olisi lääkkeellisiä ominaisuuksia.
 • Jos tuotetta pidetään kaupan elintarvikkeena, sillä ei saa esittää olevan lääkkeellisiä ominaisuuksia, vaikka taustalta löytyisikin tutkimuksia.
 • Tällä hetkellä useille vitamiineille ja kivennäisaineille on hyväksytty terveysväite ”edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa”. Väitettä on luvallista käyttää niiden elintarvikkeiden markkinoinnissa, joissa on terveysväitteen käytön ehtojen edellyttämä määrä kyseistä ravintoainetta.