Syke 1: Järjestöjen oikaisuvaatimus

27.4.2023

Oikaisuvaatimus Lukion terveystiedon oppikirjan Syke 1 tietoihin


Edita Publishing Oy
Toimittaja Katariina Voutilainen

OIKAISUVAATIMUS

25.4.2023
Lukion Syke 1 Terveys voimavarana


Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme Edita Publishing Oy:tä kustantajana oikaisemaan ja korjaamaan luontaishoitoja koskevat virheelliset tiedot Lukion Syke 1 Terveys voimavarana -terveystiedon oppikirjasta (ISBN 978-951-37-7772-2, Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2022).

Virheellisiä tietoja esiintyy oppikirjan sivuilla 59–69, Terveyskulttuurin ilmiöitä ja sisällysluettelossa.

Oppikirjan tekstissä on erityisen paljon virheellistä tietoa sekä vääristäviä sanavalintoja (lähes jokaisessa lauseessa). Aiempaan kirjan painokseen verrattuna tämän painoksen sisältö on muuttunut asenteellisemmaksi. Järjestöissämme on suuri hämmennys, miksi kirjan sisällöllä halutaan viestittää nuorille, että täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ovat vaarallisia, ilman perustetta?

Poimimme tähän muutamia esimerkkejä kirjan sisällössä olevista asenteellisista ja virheellisistä väittämistä, joiden lähteitä ei ole mainittu. Tarkennamme pikimmin korjaustarpeita, ja lähetämme yksityiskohtaisen selvityksen kirjan teksti- ja asiavirheistä.


Otsikko: Uskomushoidot eli vaihtoehtohoidot


Termiä uskomushoidot ei suositella käytettäväksi, koska se on epäasiallinen ja loukkaava. Sana ei vastaa tieteessä eikä muissa maissa vakiintuneita kansainvälisiä termejä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot tai CAM-hoidot (Complementary and Alternative Medicine). Uskomushoito -termi on epäasiallinen. Se loukkaa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöjen jäseniä ja alan yrittäjiä ja aliarvioi noin kahden miljoonan hoitoja käyttävän kansalaisen valinnanvapautta ja omaa harkintakykyä.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ottaa kantaa epäasialliseen "uskomushoito"-termiin ja CAM-hoitojen elinkeinovapauteen lausunnossaan 20.7.2021:
https://www.edilex.fi/uutiset/70516

Tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät käytä luontaishoitoja vaihtoehtona vakiintuneen terveydenhuollon palveluille, vaan täydentäen käyttämiään terveydenhuoltopalveluita.

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1)
https://journal.fi/sla/article/view/80288

Aarva P., Väänänen T., Kankkunen T-M. (2022). Elämäni on muuttunut kokonaan - Tutkimus perusteluista luontaishoitojen käytölle ja niistä saadulle avulle. Elore, 2022
https://journal.fi/elore/article/view/120898


Terapia-alojen esimerkit kirjassa


Mihin aineistoon perustuu lista kirjassa mainituista terapia-alojen esimerkeistä, tai väitteestä, että hoitoja käytetään sairauksien hoitamiseen?

Tekstissä mainitaan, että “niissä sairauksia hoidetaan luontaistuotteilla, homeopatialla, vyöhyke- tai kiviterapialla.”

Luontaishoitojen tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulutetut luontaishoitajat eivät diagnosoi sairauksia, tai anna väärää tietoa sairauksien paranemisesta.

Kappaleessa mainitaan myös, että hoitomuotoja on satoja. Mihin tämä väite perustuu? Suomessa on ammattiluontaishoitajien käytössä noin parikymmentä vakiintunutta hoitomuotoa.

Alla on linkit kahden suurimman luontaishoitoalan järjestön terapeuttirekisteriin, joista löytyy vakiintuneita hoitomuotoja:
https://www.lkl.fi/terapeuttirekisteri/
https://www.luontaishoitoala.fi/terapeuttirekisteri/


Mielipidevaikuttaminen oppimateriaalin kautta


Kirjan nettiversiossa lisätietoja ohjataan hakemaan Vastalääke ry:n nettisivuilta ja kuuntelemaan Ylen ”Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö ei ole lisääntynyt, vaikka aihe on laajasti esillä mediassa”-juttu.

Pidämme hyvin huolestuttavana, että Vastalääke ry:lle on annettu kanava vaikuttaa oppikirjan kautta lukiolaisten ajatuksiin virheellisillä väittämillä ja voimakkaasti asenteellisen informaation avulla, ilman tieteellistä pohjaa, ja asiantuntijuutta luontaishoidoista. Alan asiantuntijuus löytyy allekirjoittaneista järjestöistä, eikä Vastalääke ry:stä.


Virheellisten tietojen korjaaminen


Toimitamme yksityiskohtaisen “Uskomushoidot eli vaihtoehtohoidot” -materiaalia koskevan virhelistan ja korjausehdotukset, jotka olemme tarkistaneet luontaishoitoalan asiantuntijoilta ja alan tutkimuksia hyödyntäen.

Vaadimme, että kirjan sisällön korjaukset tehdään ennen seuraavia painoksia ja ennen seuraavia ylioppilaskokeita.

Tiedossamme on, että myös Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on esittänyt Edita Publishing Oy:lle oikaisuvaatimuksen Lukion Syke 1-kirjassa olevista luontaistuotteita koskevista virheellisistä tiedoista. Tämän vuoksi emme tässä yhteydessä esitä luontaistuotteisiin liittyviä oikaisuvaatimuksia.


Yhteistyöterveisin


Marja Jokela
Hallituksen puheenjohtaja
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
toimisto(at)lkl.fi
0400 854 227    

https://www.lkl.fi/


Anu Wikström
Hallituksen jäsen
Luontaishoitoalan Foorumi ry
info(at)luontaishoitoala.fi
040 758 1699 

https://www.luontaishoitoala.fi/


Tarja Heikkinen
Hallituksen jäsen
Yhdistävä Lääketiede ry
tarjaheikkinen7(at)gmail.com
050 5690 569
https://www.yhdistavalaaketiede.fi/