Lin et al. 2019

Täydentävän ja yhdistävän lääketieteen tehokkuus terveyteen liittyvän elämänlaadun parantajana syöpäpotilailla: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

Vuonna 2019 julkaistu systemaattinen katsaus ja meta-analyysi osoitti, että täydentävät hoidot ja yhdistävä lääketiede parantavat tutkitusti syöpäpotilaiden elämänlaatua. Yhteensä 3010 potilasta kattavassa 34 RCT (satunnaistettu vertailukoe) tutkimuksen meta-analyysissä ja systemaattisessa katsauksessa ilmeni, että Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa ja Australiassa täydentävät hoitomuodot paransivat syöpäpotilaiden terveydellistä hyvinvointia ja elämänlaatua.

Syövästä toipumisessa terveyteen liittyvä elämänlaatu on olennaisen tärkeää. Tavanomaisesta hoidosta (sytostaatit ja sädehoito) aiheutuvat komplikaatiot voivat heikentää merkittävästi potilaiden elämänlaatua, mikä puolestaan vaikuttaa hoitoennusteeseen. Terveydenhuollossa etsitäänkin koko ajan keinoja, joilla potilaiden elämänlaatua voitaisiin parantaa.

Tutkimuksessa selvitettiin seuraavien hoitomuotojen hyötyjä: jooga, ravintolisät, kiinalainen yrttilääkintä, akupunktio, multimodaalinen täydentävä hoitokokonaisuus, qigong, mindfulness, hieronta ja qigong + mindfulness.

Hoidot paransivat potilaiden terveydellistä elämänlaatua (Health related quality of life). Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Ne osoittivat selvästi täydentävien ja yhdistävien hoitojen hyödyt syöpäpotilaille. Eri hoitomuodoilla on erilainen rooli elämänlaadun osatekijöiden kohdentumisessa, kuten emotionaalisessa ja fyysisessä hyvinvoinnissa.


Lähde:

Lin Wan-Fu, Zhong Mao-Feng, Zhou Qing-Hui et al. Efficacy of complementary and integrative medicine on health-related quality of life in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Cancer Management and Research. 2019; Volume 11:6663-6680. https://doi.org/10.2147/cmar.s195935