Suomen Kuvalehdestä kantelu Julkisen sanan neuvostolle

23.3.2021

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun Suomen Kuvalehden vuoden vaihteessa julkaisemasta luontaistuotteita käsittelevästä jutusta.

Suomen Kuvalehti käsitteli 30.12.2020 julkaisemassaan jutussa luontaistuotteiden käyttöön liittyviä ongelmatilanteita. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää tärkeänä, että luontaistuotteiden käytöstä käydään keskustelua monista näkökulmista, mutta suhtautuu kriittisesti pelotteleviin ja yksipuolisen negatiivisesti luontaistuotteita käsitteleviin mediajuttuihin.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mielestä Suomen Kuvalehden jutussa ravintolisien, vitamiinivalmisteiden ja kasvirohdosvalmisteiden turvallisuudesta ja sääntelystä annettiin osin virheellinen ja epämääräinen kuva. Yksinomaan ravintolisien kauppaa ohjaa yli 40 säädöstä ja ravintolisien lainsäädäntö on harmonisoitu yhtenäiseksi koko EU:n alueella. Kasvirohdosvalmisteet ovat lääkelain alaisia ja hyvin tiukan sääntelyn piirissä.

Lisäksi jutusta ei tullut ilmi se, miten juttu koskee suomalaista kuluttajaa ja ovatko jutussa mainitut tuotteet ja kasvit edes myynnissä Suomen markkinoilla vai liittyvätkö riskit pääosin ulkomailta tilattaviin tuotteisiin.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto lähetti 3.1.2020 Suomen Kuvalehdelle tarkistus- ja oikaisupyynnön luontaistuotteita käsittelevästä jutusta. Lisäksi liitto pysyi Suomen Kuvalehdeltä yksityiskohtaisempaa tietoa lehdessä esitetyistä luontaistuotteiden väitetyistä haitoista, sillä lähtökohtaisesti Suomen markkinoilla ei voi olla vaarallisia elintarvikkeita.

Suomen Kuvalehti kertoo liitolle (5.1.2021) antamassaan vastauksessa muun muassa, että ”juttu perustuu asiaan perehtyneiltä lääkäreiltä saatuihin tietoihin, tutkimustietoihin sekä muun muassa gastroentrologien kansainvälisen tutkimusseminaarin esitelmäaineistoihin syksyltä 2019”. Jutun näkökulma on toimituksen oma valinta.

Suomen Kuvalehti ei ole halukas antamaan vastauksia liiton esittämiin kysymyksiin, vaan toteaa, että se ”tarkoittaisi käytännössä toisen syventävän artikkelin laatimista ja se ei ole oikaisuvaatimusprosessin tarkoitus.” Lehti kuitenkin lupaa täsmentää ainakin yhtä liiton oikaisupyynnössä esitettyä kohtaa ja, että toimitus vielä selvittää olisiko tekstiä syytä joiltakin muilta osin korjata tai täydentää. Myöhemmin ilmeni, ettei lehti tehnyt juttuun yhtään oikaisupyynnössä mainittua korjausta.

Tämän lisäksi Suomen Kuvalehti esitti liitolle (5.1.2021) antamassaan vastauksessa, että ”Mikäli haluatte tarjota omaa puheenvuoroanne, voitte halutessanne niin tehdä.” Kun Suomen Kuvalehdeltä tiedusteltiin puheenvuoron tarjoamisen käytännön toteutuksesta, niin lehti ei enää vastannut liiton viesteihin. Lehti ei myöskään antanut pyynnöstä huolimatta liitolle tietoa siitä, onko kyseinen juttu julkaistu sähköisen version lisäksi lehden painetussa versiossa.

Suomen Kuvalehden 31.12.2020 julkaisema juttu aiheutti runsaasti yhteydenottoja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liittoon. Hälventääkseen Suomen Kuvalehden jutussa olleita virheellisiä ja pelottelevia tietoja, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto teki 2.1.2021 Suomen Kuvalehden jutusta blogikirjoituksen liiton nettisivuille, jossa liitto kommentoi jutussa olleita väitteitä. Suomen Kuvalehdelle ilmoitettiin liiton vastineblogikirjoituksesta ja todettiin, että lehden vastaus voidaan heidän niin halutessaan julkaista blogikirjoituksen yhteydessä. Suomen Kuvalehti ei vastannut liiton yhteydenottoon ja liiton blogikirjoitukseen ei saatu lehden vastauksia tai kommentteja.

Suomen Kuvalehden outo journalistinen toiminta johti siihen, että Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton hallitus teki tammikuun lopussa päätöksen viedä lehden toiminta JSN:n arvioitavaksi.

Kantelu JSN:lle jätettiin 22.3.2021 ja parin kuukauden kuluttua selviää, ottaako JNS:n kantelun käsittelyyn. Jos kantelu etenee käsittelyyn saakka, niin ratkaisu on odotettavissa noin neljän kuukauden kuluttua.

Mika Rönkkö
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto


Sama pdf-tiedostona: