Miksi rinnakkaishanke?

Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta (lehdistötiedote)

30.12.2020

Kokoomuslainen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on tehnyt lakialoitteen (LA 106/2020), jolla pyritään asettamaan täydentävien hoitojen käytölle rajoituksia. Lakialoitteen mukaan eräiden potilasryhmien oikeutta käyttää täydentäviä hoitoja ilman lääkärin kanssa tehtävää yhteistyötä tultaisiin kieltämään. Lakialoitteen mukaan tällaisia potilasryhmiä olisivat muun muassa henkilöt, jotka sairastavat syöpää, diabetesta, epilepsiaa, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta. Lisäksi täydentävien hoitojen antaminen raskaana oleville tulisi kielletyksi, ilman lääkärin kanssa toteutettavaa yhteistyötä. 

Lääkärin ja täydentävien hoitojen ammattilaisten kanssa toteutettavaan yhteistyöhän ei täydentävien hoitojen järjestöissä juurikaan uskota, sillä tällaista terveydenhoidon yhteistyönkulttuuria ei ole valitettavasti päässyt vielä kehittymään Suomeen. 

Lakialoitteen sisältö peräisin yli kymmenen vuoden takaa riitaisan asiantuntijatyöryhmän lakiluonnoksesta

Kansanedustaja Mia Laihon (kok) lakialoite on sisällöltään identtinen Sari Raassinan (kok) vuonna 2018 tekemän lakialoitteen kanssa (LA 54/2018). Raassinan lakialoitteen eteneminen raukesi kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Sekä Mia Laihon (kok), että Sari Raassinan (kok.) lakialoitteet ovat sisällöltään samoja kuin vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarvetta pohtineen sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportissa vuonna 2009 julkaistu lakiluonnos. Reilun kymmenvuoden takainen sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä oli lakiluonnostekstistä hyvin erimielinen. 

Kaksi erillistä terapeuttilakihanketta aiheuttaa hämmennystä

Täydentävien hoitojen järjestöt hämmästelevät tuoretta lakialoitetta, sillä sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistyi vuoden 2020 alussa hallitusohjelman mukainen hanke, jossa täydentävien hoitojen sääntelyasiaa on ryhdytty selvittämään. Tähän ministeriön hankkeeseen ovat saaneet osallistua myös täydentävien hoitojen järjestöt. 

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistykset ja muut jäsenet vastustavat jyrkästi tuoretta, mutta sisällöltään ja tavoitteiltaan vanhaa lakialoitetta, sillä se heikentää hoitoja käyttävien kansalaisten valinnan vapautta ja aiheuttaa koulutettujen ammattilaisten työttömyyttä ja heikentää yrittäjien asemaa. 

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan, että hallitus ja eduskunta tukisivat sosiaali- ja terveysministeriössä tehtävää hallitusohjelman mukaista sääntelyhanketta. 

Toimialaselvityksellä ajantasaista ja oikeaa tietoa täydentävistä hoidoista

Täydentävien hoitojen järjestöt toivovat, että täydentävistä hoidoista tehdään toimialaselvitys, jolla selvitetään täydentävien hoitojen nykyinen tilanne Suomessa. Toimialaraportissa voidaan muun muassa kuvata täydentävien hoitojen toimialan rakenne, toimialan määritelmä, kytkeytyminen muihin toimialoihin, kuvata toimialan hoitoja, toimialan kehitystä ja näkymiä, trendejä, kansainvälisyyttä ja laajemmin toimialan suurimpia hoitomuotoja, toimialan yrityksien kannattavuutta ja työllistävyyttä, toimialan asemaa ja merkitystä. 

Täydentävät hoidot ovat suosittuja ja ala työllistää tuhansia koulutettuja ammattilaisia

Runsas miljoona suomalaista käyttää täydentäviä hoitoja. Suomessa arvioidaan olevan 6.000–8.000 koulutettua täydentävien hoitojen ammatinharjoittajaa, näistä suuri osa toimii ammatissaan yrittäjinä. 

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenet edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja, westman.ilkka(at)gmail.com 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi 

Klassisen Akupunktion yhdistys ry
Birgitta Lehtinen, puheenjohtaja, birgitta.s.lehtinen(at)gmail.com

Akupunktioammattilaiset ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja, westman.ilkka(at)gmail.com 

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry
Anu Wikström, puheenjohtaja, anuwik13(at)gmail.com 

Terapeuttiset energiaparantajat ry
Hanna Koivulahti, puheenjohtaja, hanna.helena.koivulahti(at)gmail.com 

Suomen Homeopaatit ry
Camilla Sherr, puheenjohtaja, cami.sherr(at)outlook.com 

Suomen Ayurvedayhdistys ry
Ossi Viljakainen, hallituksen jäsen, ossi.viljakainen(at)ayurveda.fi 

Kairon Instituutti
Antti Pietiäinen, rehtori, antti.pietiainen(at)kairon.fi 

Shiatsu Finland ry
Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, johanna(at)jhvivere.fiLuontaishoitoalan Foorumi ry:n sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
www.luontaishoitoala.fi