"Eheytyshoidoista"

2.6.2022

"Eheytyshoidot" eivät kuulu luontaishoitoihin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa järjestettiin 2.6.2022 julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta Ehjänä syntynyt -- loppu "eheytyshoidoille" (KAA 10/2021 vp).

STM:n neuvotteleva virkamies Maija Iles vastasi valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laihon (kok) kysymykseen (lihavointi Foorumin):

Kiitos, puheenjohtaja! Varapuheenjohtaja Laiho kysyi tästä hallitusohjelmassa mainitusta selvityksestä koskien eri vaihtoehtoja uskomushoitojen sääntelymahdollisuuksiksi, niin tämän selvityksen aloittaminen on tosiaan valitettavasti muun muassa koronasta liittyvän työn vuoksi viivästynyt. On arvioitu, että selvitys voitaisiin aloittaa vielä tässä tämän hallituskauden aikana, mutta lainsäädäntömuutoksia luultavasti ei tällä hallituskaudella ehdittäisi tehdä. Vielä ei kuitenkaan ole tehty päätöksiä esimerkiksi siitä, käsiteltäisiinkö selvityksessä myös eheytyshoitoja, jotka eivät meidän virkamiesnäkemyksemme mukaan kuitenkaan kuulu niin sanottujen vaihtoehtoishoitojen hoitomuotojen piiriin. Eli miten tätä asiaa on aiemmin käsitelty ja selvitetty muun muassa vuonna 2009, niin siellä fokuksessa ovat olleet tämmöiset erilaiset hoidot, kuten nyt esimerkkinä vaikka homeopatia, erilaiset aromaterapiat ja tämmöiset aistiterapiat, erilaiset kasveihin ja lääketieteellisiin vaikutuksiin liittyvät hoidot, tämmöiset luontaistuotteet, ravintolisät, rohdosvalmisteet, akupunktio, kiropraktiikka. Eli niissä on aika erilainen kuitenkin se luonne. Ja esimerkiksi Ruotsissa vastaava selvitystyö keskittyi vain näihin edellä mainittuihin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkisen kuulemisen 2.6.2022 tallenne. Maija Ilesin vastaus alkaa kohdasta 46 min 23 sek.