Keski-Hallila 2018

Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista - vertailu 2008 ja 2018

Tutkimuskohteena oli Suomen 15-79-vuotias väestö (poislukien Ahvenanmaa). Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Haastattelututkimukseen osallistui 1016 kansalaista vuonna 2018 [1].

Tulisiko hoidon antamista vakavasti sairaille tai lapsille rajoittaa?

Tutkimus sisältää väittämät [1]:

  • Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä
  • Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Tutkimustulosten perusteella vain noin joka kymmenes 15 – 79 -vuotias  suomalainen (hoitomuodosta riippuen 7 – 15%) rajoittaisi lainsäädännöllä tutkittujen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen antamista lapsille tai vakavasti sairaille. [1] ja [kuvio alla]

Tulisiko hoitomuodon olla yleisesti hyväksytty?

Tutkimus sisältää väittämän [1]: 

  • Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Tutkimustulosten perusteella lähes puolet 15 – 79 -vuotiaista kannattaa akupunktion, kiropraktiikan ja vyöhyketerapian hyväksymistä yleisesti. [1] ja [kuvio alla]

Kuviossa on esitetty haastateltujen näkemykset väittämien sopimisesta eri hoitokeinoihin toukokuussa 2018 (Autettu kysymys. ”Mitkä vastausvaihtoehdot sopivat mielestänne hoitokeinoon? Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon." Kortissa oli kuviossa esitetyt väittämät. (n=1016) )


Lähde:

[1] Keski-Hallila, S. (2018). Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista - vertailu 2008 ja 2018. Raportti. Helsinki: Taloustutkimus Oy sekä Tampereen yliopisto & Taloustutkimus Oy: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-05-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3372