Täydentävät hoidot

16.12.2022

Täydentävät hoidot osaksi terveydenhuoltoa

HUS Akuutin alueylilääkäri Kimmo Suojanen totesi A-studiossa 14.12.2022: "Sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneet ennennäkemättömällä tavalla ympäri Suomea. Joillain alueilla tilannetta on kuvattu kaaokseksi." [1]

”– Kyllä se pitää isommalla kokonaisuudella katsoa. Pitäisi saada lisää vuodeosastopaikkoja perusterveydenhuoltoon ja erikoissairanhoitoon niin, että nämä paikat riittäisi, Suojanen totesi. – – Ihmisten makuuttaminen väärissä paikoissa on resurssien hukkakäyttöä, hän lisäsi. Hoitajapula on hänen mukaansa taustalla oleva iso ongelma, johon ei ole helppoa ratkaisua.” [1]

”Akuutin tulosyksikön palvelupäällikön Jan-Erik Palviaisen mukaan Etelä-Karjalassa on vuosien varrella vähennetty perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja, ja se näkyy nyt. Päivystykseen on ollut myös hankala saada hoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin. – – Palviaisen mukaan tilanteen korjaaminen vaatisi radikaaleja ratkaisuja. Hän odottaa toimia hyvinvointialueuudistukselta.” [2]

HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen nosti asian esille jo 21.6.2022 mielipidekirjoituksessaan: ”Suomessa käytetään terveydenhuoltoon rahaa kymmeniä prosentteja vähemmän kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa. – – Lisäksi Suomessa kansalaiset maksavat koko ajan kasvavan osan hoidostaan omasta kukkarostaan. Verorahoin kustannettu osuus on Suomessa merkittävästi pienempi kuin muissa Pohjoismaissa.” [3]

Nämä ovat poliittisia päätöksiä, joita ovat tehneet edelliset hallitukset. Nyt näemme, että päätökset ovat olleet lyhytnäköisiä ja johtaneet meidät nykyiseen tilanteeseen. Vaalit ovat pian ja jokainen voi itse vaikuttaa siihen palaako meidän terveydenhoidon taso samalle tasolle kuin se on muissa pohjoismaissa. Ajatukset, aikeet ja kikkailut ovat turhia, nyt auttavat vain teot. Ne maksavat paljon mutta se on ainoa keino palauttaa Suomen terveydenhoito pohjoismaiselle tasolle.

Luontaishoitoalan Foorumi ry vastasi HUS:n kehitysjohtaja Visa Honkasen kirjoitukseen: Luontaishoitoalan Foorumin näkemyksen mukaan asian korjaaminen vaatii, että 1) terveydenhoitomenoja kasvatetaan, jotta henkilöstövajeesta päästään eroon ja 2) tehoton terveydenhoito korvataan vaikuttavalla terveydenhoidolla, jotta terveydenhoitomenot pysyvät kurissa. [4]

”Ensimmäinen kohta vaatii, että julkisen terveydenhuollon rahoitus nostetaan Ruotsin tasolle. Sekä lääkäreitä että terveydenhoitajia on koulutettava selvästi enemmän. Esteenä on ollut Lääkäriliitto, joka haluaa, että lääkäreitä koulutetaan vähemmän.” [4]

Toisessa kohdassa oleellisia ovat toiminnalliset häiriöt, joiden hoito maksaa paljon. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista joka kolmannella on pää- tai sivuoire, jolle ei löydy selitystä. ”Noin 3-5 prosenttia väestöstä potee pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeasti rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidonkin tutkimusten jälkeen.” [5]

”Toiminnalliset häiriöt kuormittavat potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi myös koko terveydenhuoltojärjestelmää, ja niihin liittyvät aiheettomat tai haitalliset tutkimukset ja hoidot aiheuttavat huomattavia kuluja sekä altistavat potilaita komplikaatioille.” [5] Esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) suorat kustannukset ovat jopa 5 % (230 milj. €) avohoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä vuotuisista terveydenhuoltomenoista (4562 milj. €) Suomessa. Luvut ovat Markku Hillilän väitöskirjasta [6] vuodelta 2010.

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät potilaat tulevat usein täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin ja saavat niistä usein myös apua. Täydentäviä hoitoja tekee 6000 – 8000 hoitajaa, jotka ovat etupäässä yrittäjiä. Tutkimuksen mukaan luontaishoitoja käyttää vuosittain miljoona suomalaista [7]

Toimivat täydentävät hoidot on otettava terveydenhoitojärjestelmän piiriin mahdollisimman pian. Sveitsi teki 16.6.2017 päätöksen ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen [8]. Akupunktio oli otettu korvattavien hoitojen piiriin jo aiemmin. Suomen on terveydenhoidon tasa-arvon vuoksi seurattava Sveitsin esimerkkiä.


Luontaishoitoalan Foorumi ry 
Ilkka Westman, puheenjohtaja 

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi 
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi 
Twitter: @LuontaisFoorumiLähteet:

[1] Jorvin päivystyksen vastuulääkäri A-studiossa: Ongelman ydin ei ole päivystysten ruuhkautuminen. YLE:n uutinen 14.12.2022: https://yle.fi/a/74-20008781

[2] Osassa päivystyksiä vallitsee täysi kaaos, ilmenee Ylen tekemältä soittokierrokselta: ”Luulen, että perussyy on luonnonlaki”, sanoo vs. Johtajaylilääkäri. YLE:n uutinen 14.12.2022: https://yle.fi/a/74-20008682

[3] Yhdenvertainen terveydenhuolto on edullisin tapa tuottaa terveyttä. HS verkkolehti 21.6.2022 HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkasen mielipidekirjoitus: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008896574.html Kirjoitus julkaistiin paperilehdessä 22.6.2022 otsikolla: Tasa-arvoinen terveydenhoito on kansakunnan voimavara

[4] Tasa-arvoinen terveydenhuolto on länsieurooppalaisen yhteiskunnan perusarvo. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkökulma HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkasen mielipidekirjoitukseen. 26.11.2022. https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hus/nakokulma/

[5] Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/

[6] Hillilä Markku: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4

[7] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

[8] Sveitsin 16.6.2017 tekemä päätös ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen löytyy Sveitsin liittovaltion verkkosivuilta sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-67050.html

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-67050.html

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-67050.html

Sveitsin tie tähän päätökseen: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/