Spotlight 2.12.2022

2.12.2022

Ylen mustamaalauskampanjat hämmentävät luontaishoitoalalla


Luontaishoitoalan toimialaselvitys toisi keskusteluun oikeaa tietoa

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenkunnan piirissä hämmästellään Ylen toistuvaa luontaishoitoja sensaatiomaisesti käsittelevää journalistista linjaa. Tuore Yle Svenska Spotlight -ohjelma herättää paheksuntaa koulutettujen luontaishoitajien keskuudessa. Luontaishoitoalan Foorumi ry esitti jo kaksi vuotta sitten Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), että hallitusohjelman kirjauksen toteuttamiseksi tehdään ensin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tilanteesta kattava toimialaselvitys, jotta alasta saadaan ajantasaista ja oikeaa tietoa tulevaa lainsäädäntötyötä varten [1]. Valitettavasti korona vei ministeriön resurssit eikä toimialaselvitys edennyt suunnitellusti.


Ylen Spotlight-ohjelma

Ylen Svenska Spotlight -ohjelma julkaisi ”Terapiaa, healingia ja seksiä” -jakson, jossa nostetaan esiin vaihtoehtohoitoja koskeva lainsäädännön tarve [2].

Ohjelman alussa käsitellään tapausta, jossa mielenterveysongelmista kärsivä oli käynyt luontaishoidossa. Luontaishoitojen eettisten ohjeiden mukaan luontaishoitajan tulee ohjata asiakas terveydenhuollon ammattilaiselle, jos hoitovastaanotolla nousee epäilys henkilön mielenterveyteen liittyvästä ongelmasta. Ylen ohjelmassa esiin nostetussa tapauksessa viranomainen oli todennut, että asiassa ei ole tehty virhettä. Yksityiskohtaisia tietoja reklamaatiosta, joista voisi tehdä arvion kokonaistilanteesta, ohjelmassa ei tuotu esiin. Syytöksen kohteena ollut ammatinharjoittaja ei halunnut antaa ohjelmassa Ylen toimittajalle kommentteja.

Keskiosassa ohjelmaa haastatellaan Los Angelesissa asuvaa suomalaista yrittäjää, joka tekee Tarot-podcasteja ja tarjoaa yrittäjäkoulutuspalveluita myös Suomeen. Los Angelesissa asuva yrittäjä ei tee ohjelmassa luontaishoitoja.

Ohjelman lopussa toimittaja osallistuu verkkokurssille, jossa opetellaan muun muassa myymään seksiä. Myöskään tämä verkkokoulutuksia järjestävä yrittäjä ei tee ohjelmassa luontaishoitoja.

Luontaishoitoalan Foorumi ry paheksuu Ylen sensaatiomaista ja yksipuolista journalistista linjausta käsitellä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyasiaa. Luontaishoitoalan Foorumi ry toivoo, että myös järjestäytyneen luontaishoitoalan näkökulmat pääsisivät esille Ylen ohjelmistossa.


Toimialaselvitys

Luontaishoitoalan Foorumi ry esitti 5.10.2020 STM:lle kattavan toimialaselvityksen tekemistä luontaishoidoista, jotta hoitojen nykytilanteesta, järjestäytymisestä, toimialan yrittäjistä, ammatillisista koulutuksista, potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta saadaan relevanttia tietoa. Mainittakoon esimerkiksi, että hyvin monilla ammatillisilla luontaishoitoalojen yhdistyksillä on rekisteri koulutetuista jäsenistään asianmukaisine eettisine ohjeineen. [1]

Täydentävien hoitojen kenttä on varsin pitkälle järjestäytynyt hoitomuodoittain ammatillisiin yhdistyksiin, joilla on jäsenilleen asetetut koulutusvaatimukset, eettiset ohjeet ja hoitajarekisteri. Valitusasioita hoitaa yhdistyksen säännöissä tai eettisissä ohjeissa määritelty toimielin. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietojen mukaan valitustapauksia on tullut yhdistysten käsiteltäviksi hyvin vähän. [1]

Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista tehdään runsaasti tutkimusta. USA:n National Library of Medicine PubMed-tietokannasta löytyy haulla ”complementary and alternative medicines” 29500 tutkimusta [3].


Luontaishoitojen käyttö ja potilasturvallisuus

European Social Surveyn 2014 Suomen aineiston perusteella luontaishoitoja käyttää vuosittain miljoona suomalaista [4]. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen mukaan viidestä keskeisestä luontaishoidosta viranomaisilmoituksia tuli v. 2020 kuitenkin vain 11 kpl [5].

Lukuja voi verrata terveydenhuollossa tapahtuvien hoitovirheiden määrään. ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että hoitovirheisiin kuolee Suomessa arviolta 700–1700 ihmistä vuosittain. – – Tarkkaa tutkimustietoa hoidon haittojen yleisyydestä Suomessa ei kuitenkaan ole olemassa.” [6] ”Arvioissa on päädytty laajaan haarukkaan 700–1 700, joka perustuu muissa maissa tehtyihin potilasturvallisuuskartoituksiin. Niiden pohjalta on arvioitu, että noin joka kymmenes sairaalapotilas kärsii hoidossa jotakin haittaa, joka sadas potilas saa vakavan haitan ja yhdellä tuhannesta haitta tai virhe voi johtaa kuolemaan.” [7]

Kuopion yliopistollisen sairaalan Rankakeskuksen selkäkirurgi Jarkko Halme toteaa:

”– Kyse on ehkä koulutuksen puutteesta ja kyvyttömyydestä tunnistaa potilaan oireita, joiden takana voi olla vakaviakin syitä.” [8]

Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling toteaa:

”– Terveydenhuolto tappaa ja vahingoittaa ihmisiä turhaan. Ei tarkoituksellisesti, mutta meillä ei ole vielä riittävää ymmärrystä, tahtotilaa ja kunnianhimoa siihen, että terveydenhuollosta tehtäisiin niin turvallinen kuin mahdollista, Welling sanoo.” [8]


Ylen #hyvinsanottu -hanke

Luontaishoitoalan Foorumi ry on mukana Ylen koordinoimassa Hyvin sanottu -hankkeessa, jonka tarkoitus on parantaa keskustelukulttuuria Suomessa [9]. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemyksen mukaan Ylen Svenska Spotlight -ohjelman ”Terapiaa, healingia ja seksiä” -jakso ei paranna täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyasiaan liittyvää keskustelua. Päinvastoin Ylen Svenska Spotlight -ohjelma provosoi aiheetta voimakkaita kielteisiä tunteita täydentävien hoitojen ammattiharjoittajia kohtaan ja vaikeuttaa rakentavan keskustelukulttuurin syntymistä näiden hoitojen asemasta Suomessa. #hyvinsanottu


Yhteistyöterveisin 
Luontaishoitoalan Foorumi ry 
Ilkka Westman, puheenjohtaja 

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi 
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi 
Twitter: @LuontaisFoorumi


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Lähteet:

[1] Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys. Luontaishoitoalan Foorumi ry. 5.10.2020. https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hallitusohjelma/toimialaselvitys/ (katsottu 1.12.2022)

[2] Terapiaa, healingia ja seksiä. Ylen Svenska Spotlight -ohjelma 28.11.2022. https://areena.yle.fi/1-50957540 (katsottu 1.12.2022)

[3] National Library of Medicine, PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=complementary+and+alternative+medicines (katsottu 1.12.2022)

[4] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068 https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/ (katsottu 1.12.2022)

[5] Viidestä keskeisestä luontaishoidosta viranomaisilmoituksia tuli v. 2020 vain 11 kpl. 23.4.2021. Luontaishoitoalan Foorumi ry. https://www.luontaishoitoala.fi/aihe/kkv/ (katsottu 1.12.2022)

[6] Kolmanneksi yleisin kuolinsyy on karmiva yllätys. IL 25.1.2014. https://www.iltalehti.fi/terveys/a/2014012517973920 (katsottu 1.12.2022)

[7] Hoitovirhe tappaa Suomessa useammin kuin liikenne – ”Ovat nämä karmeita lukuja”. IS 25.4.2018. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005654084.html (katsottu 1.12.2022)

[8] Potilasvahingon syynä yhä useammin hoidon viivästyminen – Potilasturvallisuuslääkäri: ”Terveydenhuolto tappaa ja vahingoittaa ihmisiä turhaan”. YLE Uutiset 30.9.2021. https://yle.fi/a/3-12122009 (katsottu 1.12.2022)

[9] Hyvin sanottu -hanke. YLE ja Erätaukosäätiö. https://yle.fi/aihe/hyvin-sanottu (katsottu 1.12.2022)