Eettiset ohjeet ja ohje miten toimia

Luontaishoitoalan Foorumin eettiset ohjeet

 • Kunnioitamme yksityisyyttä, ihmisoikeuksia, sanan- ja mielipiteenvapautta
 • Toimimme vastuullisesti, avoimesti ja yhteisöllisesti kunnioittaen jokaisen itsemääräämisoikeutta
 • Edistämme hyvinvointia
 • Levitämme tutkittua tietoa ja materiaalia luontaishoidoista
 • Kunnioitamme luontoa
 • Teemme ennakkoluulottomasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ylläpitäen ja edistäen alamme arvostusta ja luottamusta. 

Eettisten ohjeiden soveltaminen

 • Jokainen jäsenyhdistys on sitoutunut noudattamaan Luontaishoitoalan Foorumin eettisiä ohjeita.
 • Jäsenyhdistykset ratkaisevat esille tulevat eettiset ongelmat itse.
 • Jos jäsenyhdistys ei kykene ratkaisemaan jotakin eettistä ongelmaa, jäsenyhdistys voi tuoda sen Luontaishoitoalan Foorumin ratkaistavaksi.
 • Luontaishoitoalan Foorumin eettisenä toimikuntana toimii Foorumin hallitus, joka tarvittaessa konsultoi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Toimintaohjeet

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai sinua hoitaneen terapeutin/hoitajan toimintaan

 • Ota ensin yhteyttä terapeuttiin/hoitajaan, jotta hänellä on mahdollisuus korjata tilanne. Voit tehdä kirjallisen reklamaation ja pyytää vastausta kirjallisena.
 • Jos sovittelu terapeutin/hoitajan (palveluntarjoajan) kanssa ei onnistu tai et halua ottaa häneen yhteyttä, ilmoita asiasta sen yhdistyksen hallitukselle, johon sinua hoitanut terapeutti/hoitaja kuuluu.
 • Mikäli ilmoituksesi ei etene tai et saa vastausta ilmoitukseesi, ota yhteys Luontaishoitoalan Foorumiin sähköpostitse osoitteeseen info(at)luontaishoitoala.fi
 • Voit olla yhteydessä myös kuluttajaneuvontaan https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/

Jos sinusta tuntuu, että sinua hoitanut terapeutti/hoitaja on mielestäsi toiminut epäasiallisesti

 • Ota yhteys yhdistykseen, johon sinua hoitanut terapeutti/hoitaja kuuluu, ja tee ilmoitus yhdistyksen hallitukselle. Tarvittaessa ota yhteys viranomaiseen.
 • Mikäli ilmoituksesi ei etene tai et saa vastausta ilmoitukseesi, ota yhteys Luontaishoitoalan Foorumiin sähköpostitse osoitteeseen info(at)luontaishoitoala.fi