Kirjelmä Kokoomuksen johdolle

12.3.2021

Koska emme ole saaneet Kokoomusjärjestöiltä vastausta lähetimme alla olevan kirjelmän Kokoomuksen johdolle

Hyvät Kokoomuksen puheenjohtajat, puoluesihteeri ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Viitaten liitteenä olevaan Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tiedustelu ja oikaisuvaatimukseen, jonka lähetimme kolmelle järjestöllenne (Kokoomusnuoret, Kokoomusnaiset ja Kokoomusopiskelijat) 19.12.2020, haluamme ystävällisesti tiedustella seuraavaa.

1. Yhtyykö Kokoomus järjestöjensä kannanottoon?

2. Järjestönne eivät ole esittäneet pyytämiämme todisteita väitteidensä tueksi, eivät ole oikaisseet kannanottoaan eivätkä poistaneet sitä verkkosivuiltaan. Aikooko Kokoomus edellyttää kolmelta järjestöltään vastuullista toimintaa, joko esittämällä tutkimuksiin perustuvia todisteita väitteiden tueksi tai poistamalla epäasialliset ja väärät väitteet ja ko. lausunnon?

Lisäksi kysymme, hyväksyykö Kokoomus kannanotossa käytetyn kielenkäytön, joka on mielestämme hyvin loukkaavaa alan noin 6000 – 8000 toimijaa ja yrittäjää kohtaan?

3. Kannanotossa käytetään sanaa ”puoskari”, joka viittaa laittomaan lääkärintoimen harjoittamiseen. Se viittaa siis rikolliseen toimintaan. Aikooko Kokoomus irtisanoutua kyseisen termin käytöstä ja oikaista järjestöjään tässä?

4. Lisäksi kolmen järjestön kannanotossa sanotaan:

”Suomeen on jo aikaisemmin esitetty lainsäädäntöä, jossa erityisen haavoittuviin potilasryhmiin kuuluvia saisi hoitaa ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt. Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö voisi hoitaa tiettyjä vakavia sairauksia ja potilasryhmiä ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa.”

Tässä Kokoomusjärjestöt viittaavat ns. ”Puoskarilakihankkeeseen”, joka on ollut Lääkäriliiton ja skeptikkojen asialistalla jo vuodesta 2009. Lisäksi kansanedustajanne Sari Raassina ja viimeksi Mia Laiho on tehnyt siitä lakialoitteen. Laihon lakialoite vaikuttaisi toteutuessaan hyvin merkittävästi alalla toimivien yrittäjien toimintamahdollisuuksiin ja kansalaisten mahdollisuuksiin saada täydentäviä hoitoja.

Täydentäviin hoitoihin ei tule virheellisesti yhdistää esim. eheytyshoitoja, salaliittoteorioita tai rokotevastaisuutta. Uskomushoito on Lääkäriliiton keksimä termi, jota ei pidä käyttää. Luontaishoitajat, joita Suomessa arvioidaan olevan noin 6000 – 8000, kokevat sen loukkaavaksi ja epäasialliseksi. Se myös aliarvioi ja leimaa täydentävien hoitojen käyttäjät, joita on tutkimusten mukaan noin miljoona suomalaista joka vuosi. Täydentävien hoitojen tyypillinen käyttäjä on keski-ikäinen hyvin koulutettu ja taloudellisesti toimeentuleva, erilaisista fyysisistä ja psyykkisistä oireista kärsivä perheellinen työssä käyvä nainen, joka ei ole saanut apua vaivoihinsa virallisesta terveydenhuollosta. Tutkimuksen mukaan yli puolet CAM-hoitojen käyttäjistä saa apua vaivaansa. CAM (Complementary and Alternative Medicine), täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyesti luontaishoidot.

Täydentävien hoitojen markkinointiin voidaan jo nykysääntelyllä puuttua riittävällä tavalla. Tutkimuksen mukaan suomalaisista vain noin joka kymmenes (7 – 15% hoitomuodosta riippuen) kannattaa täydentävien hoitojen antamisen rajoittamista lapsille ja vakavasti sairaille. Viitteet tutkimuksiin ja lisätietoa löytyy verkkosivuiltamme: www.luontaishoitoala.fi

Me Luontaishoitoalan Foorumi ry:ssä olemme hyvin huolissamme kolmen kokoomusjärjestön esittämästä Puoskarilaki nyt! -kannanotosta. Asia huolestuttaa jäsenistöämme ja täydentävien hoitojen käyttäjiä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:nä tehtävämme on informoida jäsenistöämme ja luontaishoitojen käyttäjiä siitä, onko tällainen hanke (rajoittavan lainsäädännön edistäminen) Kokoomuksessa olemassa vai irtisanoutuuko Kokoomus siitä selvästi ja pysyvästi?

Pyydämme, että Kokoomus irtisanoutuu tällaisesta toiminnasta, oikaisee väitteensä ja poistaa asiattomat kannanotot jäsenjärjestöjensä sivuilta.

Pyydämme ystävällisesti nopeaa kirjallista vastausta, jotta voimme informoida jäsenistöämme ja luontaisalan käyttäjäkuntaa hyvissä ajoin ennen vaaleja.


LIITE: Luontaishoitoalan Foorumin tiedustelu ja oikaisuvaatimus järjestöjenne kannanotossa esitetyistä väitteistäHelsingissä 11.3.2021

Ilkka Westman                                Antti Pietiäinen

puheenjohtaja                                 hallituksen jäsen

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi

Twitter: https://twitter.com/LuontaisFoorumi


Kirjelmä pdf-tiedostona: