Ravintolisät

6.9.2023

Terveystuotekauppiaiden Liiton vastaus Turun Sanomien blogi-kirjoitukseen: Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen sääntely Suomessa


Ravintolisien juridiikka unohtuu helposti täydentävien hoitojen sääntelykeskustelussa

Turun Sanomien blogisarjassa käsitellään vaihtoehtohoitojen sääntelyä ja niihin liittyvää hallitusohjelmakirjausta. Aihe on ajankohtainen ja herättää vahvojakin tunteita eri osapuolissa. Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelykeskustelussa ei kuitenkaan tule unohtaa, että ravintolisien osalta lainsäädäntö on ollut kunnossa jo vuosikymmeniä ja valmisteiden valvonta kattavaa.

Blogisarjan esimerkit, kuten ”Antioksidantit tappaa” ja ”Auyrveda tuotteissa 20%:ssa on niin paljon raskasmetalleja, että ne voivat aiheuttaa myrkytyksen”, eivät anna tässä kontekstissa ravintolisistä totuudenmukaista kuvaa. Elintarvikkeiden turvallisuusriskeihin liittyvillä esimerkeillä ei mielestäni tule perustella hoitoihin liittyvän sääntelyn tarvetta. Tuotteiden osalta kyse on lainmukaisesti valmistetuista valmisteista ja valvonnasta. En näe mielekkäänä, että elintarvikkeisiin liittyvää sääntelyä lisättäisiin EU:ssa tai Suomessa hoitoihin liittyvän keskustelun perusteella. Elintarvikesääntely on jo EU:ssa ja Suomessa varsin kehittynyttä ja valvonta varmistaa elintarviketurvallisuuden monella tasolla.

Suomessa Tulli ja EU:ssa muut rajaviranomaiset valvovat esimerkiksi Intiasta maahantuotavia elintarvikkeita, kuten ayurveda-tuotteita. Suomessa ja Euroopassa on tiukat rajat raskasmetallijäämille elintarvikkeissa. Väite, että ”Auyrveda tuotteissa 20%:ssa on niin paljon raskasmetalleja, että ne voivat aiheuttaa myrkytyksen”, on tässä yhteydessä monelta osin harhaanjohtava. Tällainen esimerkki ei edusta tilannetta Suomessa tai EU:ssa, vaan osin aiheetta mustamaalaa intialaisia elintarvikkeita. Ayurveda tuote -esimerkki ei ole myöskään relevantti peruste täydentävien hoitojen sääntelemiskeskustelussa, jossa pohditaan Suomen tilannetta. Perusteet ja esimerkit olisi hyvä hakea lähempää ja mieluusti Suomesta.

Yleisesti voi todeta, että ravintolisien valmistukseen, maahantuontiin ja kaupanpitoon liittyviä mahdollisia riskejä ei voida ratkaista säätämällä laki vaihtoehtohoitojen antamisesta. Ravintolisien tuominen hoitoihin liittyvään sääntelykeskusteluun tuo omat haasteensa kokonaisuuden hahmottamiseen. Tuotteiden ja eri hoitojen rajapinnan hahmottaminen on kuitenkin tärkeää, jotta hoitojen sääntelykeskustelussa keskittyminen pysyy oikeissa asioissa.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää tärkeänä, että täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista tehdään kattava toimialaselvitys yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Toimialaselvityksen avulla voidaan saada ajantasaista tietoa näiden hoitojen tilanteesta Suomessa.   Täydentävien hoitojen toimialaraportissa voidaan muun muassa kuvata täydentävien hoitojen toimialan rakenne, toimialan määritelmiä, kytkeytyminen muihin toimialoihin, kuvata toimialan hoitoja, toimialan kehitystä ja näkymiä, trendejä, kansainvälisyyttä ja laajemmin toimialan suurimpia hoitomuotoja, toimialan yrityksien kannattavuutta ja työllistävyyttä, toimialan asemaa ja merkitystä.   Kattava toimialaselvitys antaisi pohjan viedä myös sääntelykeskustelua eteenpäin oikeiden ja relevanttien tietojen avulla.

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto