Kiinalainen lääketiede

9.8.2021

Suomen Kuvalehti julkaisi tosiasioiden sijasta ennakkoluuloja

Vastine artikkeliin Kiinalaista lääkintää maailmalle (SK 29.7.2021)


Hyvä 

Vastaava päätoimittaja Matti Kalliokoski,

Toimituspäällikkö Jarmo Raivio ja

Artikkelin kirjoittaja Okko Alitalo


Aihe: Vastine artikkeliin Kiinalaista lääkintää maailmalle, SK 29.7.2021


Useat järjestöt, koulutustahot ja muut toimijat pitävät huolestuttavana, että uskomushoito-termiä on ryhdytty käyttämään kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Toimijat vetoavat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Yksityiskohtaiset perustelut ovat verkkosivullamme: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/uskomushoito/vetoomus/

Akupunktio ei ole lumehoitoa ja toimii riippumatta siitä, pystyykö tiede tällä hetkellä käytettävissä olevin mittalaittein osoittamaan sen toimintamekanismin. Artikkelin kirjoittaja näyttää olevan tietämätön siitä, että akupunktiosta on runsaasti tieteellistä tutkimusta. Akupunktio mainitaan mm. useissa Käypä hoito -suosituksissa, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. 

Näytönastekatsauksessa "Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa" (https://www.kaypahoito.fi/nak00083), joka on julkaistu 30.6.2014 sanotaan:

"Kroonisessa alaselkäkivussa VAS-janalla arvioiden keskimääräinen kipu vähentyi akupunktioryhmässä 32 %, valeakupunktioryhmässä 23 % ja 6 % potilailla, jotka eivät saaneet mitään hoitoja."

Ja edelleen:

"Tulehduskipulääkkeisiin verrattaessa akupunktio lievitti akuuttia selkäkipua hieman paremmin – – "

Toivoisimme, että laatulehdeksi itseään kutsuva lehti tukeutuisi tosiasioihin ennakkoluulojen sijaan ja käyttäisi lehdessä asiallista eikä halventavaa kieltä. Toivomme myös, että lehti ymmärtää tekemänsä virheen ja julkaisee oikaisun sekä verkkolehdessä että painetussa lehdessä.

Tietoa Luontaishoitoalan Foorumista:

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenet edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä. 

Ilkka Westman
puheenjohtaja,
Luontaishoitoalan Foorumi ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi