Kansanedustajat

13.12.2020

Kaikille kansanedustajille lähetettiin info-paketti

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan kattavan toimialaselvityksen tekemistä, jotta hoitojen nykytilanteesta, järjestäytymisestä, toimialan yrittäjistä, ammatillisista koulutuksista, potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta saadaan relevanttia tietoa.

Lue koko info-paketti alasivulta