Hallitusohjelma 2023

20.6.2023

Hallitusohjelma julkaistiin

Hallitusohjelman kohdassa 2.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on otsikon Muu palveluiden kehittäminen alla kirjaus:

"Selvitetään vaihtoehtohoitoihin ja ei-lääketieteellisin perustein annetaviin esteettisiin hoitoihin liittyvää lainsäädäntötarvetta yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa potilasturvallisuuden varmistamiseksi."

Hallitusohjelma pdf-tiedostona. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8