Hoidon järjestäminen

Suositus toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä lausunnolle

25.4.2018

"Noin 3-5 prosenttia väestöstä potee pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeasti rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidon tutkimusten jälkeen. Koska Suomesta puuttuvat yhteiset hoitokäytännöt, hoitoketjut ja hoidon porrastus toiminnallisiin häiriöihin, potilaita tutkitaan ja hoidetaan väärissä paikoissa tai turhaan. Tämä aiheuttaa huomattavaa rasitusta ja kustannuksia sekä potilaalle että terveydenhuoltojärjestelmälle.

Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt asiantuntijaryhmää tekemään suosituksen toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä. Suositusluonnos on nyt lausunnolla 20.5.2018 asti."

Lue koko STM:n uutinen

Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen, STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos)

12.4.2017

Mitä toiminnalliset häiriöt ovat -otsikon alla työryhmän suositus toteaa:

"Yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista on vähintään joko kolmannella joko käynnin syynä tai osana muuta oireistoa oireita, joille ei löydy selitystä. Valtaosa näistä toiminnallisiksi kutsutuista oireista hoidetaan perustasolla tai ne paranevat ilman hoitoa. Noin 3-5 % väestöstä, lapsista vanhuksiin, potee kuitenkin pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidonkin tutkimusten jälkeenkin. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan näitä selittämättömiä oireyhtymiä tai häiriöitä."

Tiivistelmässä työryhmän suositus toteaa:

"Toiminnalliset häiriöt kuormittavat potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi myös koko terveydenhuoltojärjestelmää, ja niihin liittyvät aiheettomat tai haitalliset tutkimukset ja hoidot aiheuttavat huomattavia kuluja sekä altistavat potilaita komplikaatioille.

Toiminnalliset häiriöt ovat todellinen ongelma, potilaat eivät teeskentele oireitaan eikä heillä tavallisesti voida todeta psykiatrista häiriöitä. Häiriöiden hoidon järjestäminen on maassamme yleensä huonosti sovittu tai sopimatta, ja potilaiden ohjautuminen on sattumanvaraista ja usein epätarkoituksenmukaista."


Lähde: 

Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/