2008--2009: STM:n työryhmä selvitti CAM-hoitoja koskevan lainsäädännön tarvetta

Vuosina 2008-2009 STM:n asettama työryhmä selvitti vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarvetta. Työryhmän raportti ”Vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarve. Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportti” julkaistiin v. 2009 STM:n julkaisusarjassa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:17. Raportin liitteessä (s. 74--84) on työryhmän CAM-hoitoja rajoittava lakiehdotus: "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta". Varsinainen lakiteksti on liitteen lopussa sivulla 84.

Täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja edustavien työryhmän jäsenten eriävä mielipide on raportin sivuilla 68--73. Nähtävästi juuri painavan eriävän mielipiteen vuoksi silloisen hallituksen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok) ei vienyt CAM-hoitoja rajoittavaa lakiehdotusta hallituksen esityksenä eduskuntaan.

Työryhmässä oli luonnosteltu myös Laaja sääntelyvaihtoehto, joka tarkoitti CAM-hoitoja koskevan erillislain säätämistä niin kuin Norja ja Tanska olivat jo tehneet. Valitettavasti työryhmän enemmistö ei kannattanut Laajaa sääntelyvaihtoehtoa vaan halusi pikaratkaisuna lisätä CAM-hoitoja rajoittavat lakipykälät Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja edustavien työryhmän jäsenten eriävä mielipide: