Uskomushoito-termi

CAM-foorumin kannanotto 21.12.2018: Uskomushoito-termi on epäasiallinen ja loukkaava. Se loukkaa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöjen jäseniä ja alan yrittäjiä ja vähättelee noin kahden miljoonan hoitoja käyttävän kansalaisen valinnanvapautta ja omaa harkintakykyä. Epämääräisenä ja harhaanjohtavana termin käyttäminen aiheuttaa haittaa 6000 – 8000 ammatinharjoittajalle. Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Näin ollen uskomushoito-termin käyttö on todennäköisesti lainvastaista. Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausuntojen mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen.

CAM-foorumin tiedote 20.2.2019 ”Uskomushoito”-sanan käyttö on loukkaava lähetettiin yli 300 toimittajalle ja median edustajalle.

  • Uskomushoito-sana liitetään yleensä ammattiryhmään, joka harjoittaa Suomessa laillisesti hyväksyttyä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää yritystoimintaa. Laissa on yksiselitteisesti kielletty vahingoittamasta toisen elinkeinotoimintaa. Laissa on kielletty myös käyttämästä määräävää markkina-asemaa väärin. (Kilpailulaki 7 §).

Työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunnossa sanotaan: 

  • Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaankuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Suomen Yrittäjien lausunnossa todetaan:

  • Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että elinkeinonharjoittajia tai niiden tarjoamia palveluita kutsutaan niiden omilla ammattinimillä. 

Ja halutaan nähdä tie eteenpäin: 

  • Tavoitteena pitää olla lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei asettaa kieltoja tai aiheuttaa haittaa. … Silloin myös mahdollisista ongelmista voidaan keskustella rakentavasti, ja etsiä yhdessä ratkaisuja.

Tiedotteen liitteenä on vielä Suomen Yrittäjien muistio elinkeinovapaudesta.

CAM-foorumin toimintaan osallistuvat järjestöt ja tahot suosittelevat, että näistä hoidoista käytetään yleisesti termiä luontaishoito ja ammatinharjoittajista termiä luontaisterapeutti. Jokainen luontaishoitoala ja -terapeuttiryhmä määrittelee kuitenkin itse oman alansa nimikkeet, esimerkiksi akupunktio – akupunktioterapeutti .