Lääkäriliiton toiminnanjohtaja ei tiedä?

9.8.2021

Analyysi Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen vastauksesta Aarvalle ja Milénille

HS julkaisi 9.8.2021 Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mielipidekirjoituksen vastauksena Aarvan ja Milénin kirjoitukseen 3.8.

Kirjoituksessaan Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki vetoaa potilasturvallisuuteen mutta ei esitä minkäänlaisia tilastoja täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen aiheuttamista vahingoista. 

Myllymäki käy läpi erilaisten hoitomuotojen nimiä perustellakseen "uskomushoito"-termiä mutta näyttää unohtaneen, että hänen oman alansa maailmanjärjestö WHO käyttää Complementary and Alternative Medicine, CAM (täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot), Complementary Medicine (täydentävät hoidot) sekä Traditional Medicine (perinnehoidot) -termejä. Samoja termejä käyttää myös EU, maailman tiedeyhteisö ja johtavat tiedelehdet.

Myllymäki haikailee Ruotsin rajoittavan lain perään eikä näytä tietävän, että Ruotsissa rajoittavaa lainsäädäntöä halutaan uudistaa. Sitä varten Ruotsin hallitus päätti 27.4.2017 antaa erityiselle selvitysmiehelle tehtäväksi kartoittaa ja selvittää useita CAM-hoitoja koskevia avoimia kysymyksiä. CAM-selvitystyöryhmä jätti 27.3.2019 osamietinnön (SOU 2019:15). Sen mukaan:

  • Uusien hoitomenetelmien omaksuminen terveyden- ja sairaanhoidon piiriin ei saa riippua niiden alkuperästä. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää siis ottaa terveyden- ja sairaanhoidon piiriin samoin ehdoin kuin muitakin hoitomuotoja.

CAM-selvitystyöryhmä jätti 5.6.2019 lakiehdotuksen sisältävän osamietinnön (SOU 2019:28). Sen mukaan:

  • Nykyinen kielto, joka koskee muuta kuin terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstöä, hoitaa syöpää, epilepsiaa ja diabetesta korvataan yleisellä kiellolla hoitaa vakavaa sairautta sisältäen sekä somaattiset että psyykkiset sairaudet. Vaikka itse näiden sairauksien hoito pitää olla kielletty, pitää oireita lievittävien toimenpiteiden olla sallittuja.

Lue lisää CAM-selvitystyön tuloksista Ruotsissa

Myllymäki toteaa: "Lääketieteessä pyritään käyttämään sellaisia tutkimuksia ja hoitoja, joiden tehosta, vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta on saatu lääketieteellistä tutkimusnäyttöä. Uusia hoitoja otetaan mukaan ja vanhoista luovutaan, kun tutkimusnäyttöä kertyy."

Näyttää siltä, että Myllymäki ei tunne Sveitsin tilannetta, koska hän ei ota sitä esille. Sveitsissä vuosia kestäneen tieteellisen arvioinnin perusteella päätettin 16.6.2017, että antroposofinen lääketiede, homeopatia, fytoterapia (kasvilääkintä) ja perinteinen kiinalainen lääketiede kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen. Akupunktio kuului sairausvakuutuksen piiriin jo aiemmin. Sveitsin päätös löytyy Sveitsin liittovaltion verkkosivuilta sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi.

Lue lisää Sveitsin prosessista