Tiedote Otakantaa-kyselyn tuloksista

27.1.2022 Tiedote

Luontaishoitoja ja terveystuotteita koskevaan otakantaa-kyselyyn tuli lähes 7000 vastausta


Tiedote: Luontaishoitoalan Foorumi ry 27.1.2022

Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöt toteuttivat 8.10. – 15.12.2021 oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi -palvelussa kyselyn, jolla selvitettiin luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä niiden käytöstä. Vastauksia tuli 6802 ja kyselystä tuli kautta aikain neljänneksi suosituin kysely otakantaa.fi -palvelussa.

Kyselyssä oli 19 kysymystä, joista neljään pystyi antamaan avoimen tekstivastauksen. Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen vastaaja saattoi luetella luontaishoitoja, joita ei ollut kyselyn luettelossa mainittu mutta joista hän oli saanut apua. Vastauksia tuli 1800. Kolmannella avoimella kysymyksellä kartoitettiin syitä, miksi vastaaja ei aina kerro lääkärille käyttämistään luontaishoidoista ja terveystuotteista. Vastauksia saatiin 4100. Neljänteen avoimeen kysymykseen vastaaja sai kertoa, miten hän haluaisi, että luontaishoitoja hyödynnettäisiin terveydenhuollossa. Tähän kertyi 4700 vastausta.

Suosituin neljästä avoimesta kysymyksestä oli toinen kysymys, johon vastauksia kertyi yli 5300. Kysymys kartoitti vastaajien omakohtaisia kokemuksia luontaishoidoista ja luontaistuotteista saaduista hyödyistä ja avusta. Vastaajien kokemukset sisältävät merkittävän määrän tietoa luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä Suomessa. Aineistosta toivotaan jatkotutkimuksia. Kyselyn toteuttaneet järjestöt voivat luovuttaa avoimien vastausten aineiston tutkimuskäyttöön.

Monet otakantaa-kyselyyn vastanneista ovat pitkäaikaisia luontaishoitojen käyttäjiä: 41 prosenttia vastaajista oli käyttänyt luontaishoitoja yli 10 vuotta. Terveystuotteita oli käytetty vielä pidempään: 40 prosenttia vastaajista oli käyttänyt niitä yli 20 vuotta.

Otakantaa-kysely vahvisti tietoa luontaishoitojen käytön yleisyydestä ja hyödyistä. Otakantaa-kyselyyn vastanneista luontaishoitoja käyttää säännöllisesti tai melko säännöllisesti 76 prosenttia vastaajista. Kyselyssä oli lueteltu 23 yleisintä luontaishoitoa, joista vastaaja valitsi ne, joista hän oli saanut apua. Puolet vastaajista oli saanut apua seitsemästä luontaishoidosta: akupunktiosta, homeopatiasta, joogasta, kalevalaisesta jäsenkorjauksesta, vyöhyketerapiasta, energiahoidosta ja meditaatiosta. Viidestätoista muusta luontaishoidosta apua oli saanut 10 – 30 prosenttia vastaajista. Yhdestä luontaishoidosta oli saanut apua vain 5 prosenttia vastaajista.

Terveystuotealan näkökulmasta otakantaa-kysely vahvisti tietoa ravintolisien ja muiden terveystuotteiden suosiosta. Terveystuotteita (ravintolisiä ja luontaistuotteita) käyttää päivittäin tai muutaman kerran viikossa 83 prosenttia vastaajista, ja 74 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa niistä apua. Luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttö on yleistä silloinkin kun käytetään lääkärin määräämiä lääkkeitä. Vastaajista 68 prosenttia ilmoitti käyttävänsä lääkärin määräämiä lääkkeitä samaan aikaan luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytön kanssa.

Otakantaa-kyselyn vastaajista 47 prosenttia kertoo lääkärille lähes aina käyttämistään luontaishoidoista tai terveystuotteista, kun taas 37 prosenttia kertoo niistä vain harvoin ja 8 prosenttia ei koskaan. Avoimella kysymyksellä kartoitettiin syitä siihen, miksi vastaaja ei ollut aina kertonut niistä lääkärille. Syitä oli monia. Esimerkiksi eräs vastaaja totesi syyksi, että ”valitettavan paljon on lääkäreillä ennakkoluuloja luontaishoitoja vastaan”.

Vain 3 prosenttia otakantaa-kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että lääkäreillä on riittävästi tietoa antamaan ohjeita luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä. Vastaajista 89 prosenttia haluaisi, että lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen kuuluisi opetusta luontaishoidoista ja terveystuotteista.

Kaksi kolmasosaa vastaajista haluaisi yhteiskunnan tuella toteutettavan julkisen rekisterin, johon kuuluisivat koulutetut luontaishoitajat. Kolme neljäsosaa vastaajista haluaisi luontaishoidoille oman tutkimusyksikön yliopiston yhteyteen.

Tähän luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttökyselyyn vastanneet ovat vahvasti valinnanvapauden kannalla, sillä 82 prosenttia vastasi, että kansalaisten tulee saada itse päättää omista ja lastensa käyttämistä luontaishoidoista. Tämä on selvä viesti rajoittavia lakeja suunnitteleville.

Kyselyn tulokset on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallitusohjelmassa on kirjaus luontaishoitojen eri sääntelymahdollisuuksien selvittämisestä. Luontaishoitojen järjestöt toivovat, että luontaishoidoista tehdään toimialaselvitys, jolla selvitetään täydentävien hoitojen nykyinen tilanne Suomessa. Nyt toteutetun kyselyn tuloksia voidaan tarvittaessa hyödyntää tulevissa selvityshankkeissa.

Kyselyn toteuttivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry.

Otakantaa-kyselyn yksityiskohtaiset taulukkomuotoiset tulokset löytyvät liitetiedostosta ja Luontaishoitoalan Foorumi ry:n nettisivulta.

Tämä tiedote on luettavissa Foorumin nettisivulta.


Lisätietoja:

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja
040-7618290
westman.ilkka(at)gmail.com
www.luontaishoitoala.fi


LIITE:

Tiedote on alla olevassa tiedostossa pdf-muodossa:

Tiedote lähetettiin liitteineen tiedoksi alla olevalla saatteella seuraaville vastaanottajille

  • 12.2.2022: Kilpailu- ja Kuluttajavirasto: ylijohtaja Timo Mattila
  • 12.2.2022: Eduskunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet
  • 12.2.2022: STM: ministeri Aki Lindén ja kirjaamo
  • 28.1.2022: Kilpailu- ja Kuluttajavirasto: pääjohtaja Kirsi Leivo ja kirjaamo
  • 27.1.2022: TUKES: pääjohtaja Kimmo Peltonen ja suunnittelija Taina Sarvikas
  • 27.1.2022: STM: ministeri Krista Kiuru, johtaja Jaska Siikavirta ja lääkintöneuvos Kaisa Halinen

Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöt toteuttivat 8.10. – 15.12.2021 oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi -palvelussa kyselyn, jolla selvitettiin luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä niiden käytöstä. Vastauksia tuli 6802 ja kyselystä tuli kautta aikain neljänneksi suosituin kysely otakantaa.fi -palvelussa.

Liitetiedostossa on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tiedote otakantaa-kyselyn tuloksista ja toisessa liitetiedostossa on sen liite, jossa on kyselyn yksityiskohtaiset taulukkomuotoiset tulokset.

Tiedote ja sen liite löytyvät myös Luontaishoitoalan Foorumi ry:n verkkosivulta:

https://www.luontaishoitoala.fi/aihe/kyselyt/otakantaa/kaytto/tiedote/

Yhteistyöterveisin
Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja
p. 040-7618290
westman.ilkka(at)gmail.com
Verkkosivu: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi/
Twitter: @LuontaisFoorumi


26.1.2022 Tiedote

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedote

epressi-palvelussa on Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n vastaava tiedote: https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/luontaishoitojen-seka-terveystuotteiden-aktiiviset-kayttajat-vastasivat-otakantaa-kyselyyn.html