Munuais- ja maksaliitto

13.5.2022

Munuais- ja maksaliiton suosituksesta toimenpidepyyntö Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sekä STEA:lle


Munuais- ja maksaliiton suositus lääketieteen näkökulmasta perusteeton

Munuais- ja maksaliiton suositus jättää kategorisesti ravintolisät ostamatta on lääketieteen tai ravitsemuksen näkökulmasta perusteeton. Lääkäriseura Duodecim toteaa, että Ravintolisien käyttö on perusteltua, jos ravintosisällöltään puutteellisen ruokavalion monipuolistaminen ei ole mahdollista tai ei onnistu.” 
 
On kuitenkin hyvä huomioida, että Munuais- ja maksaliitto suosittaa ostamaan ravintolisät apteekista väittäen, että ne olisivat apteekista ostettuna turvallisempia.


Munuais- ja maksaliiton suositus valvontaviranomaisohjeen näkökulmasta perusteeton

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedossa ei ole munuais- ja maksaliiton lisäksi tiedossa ainuttakaan tahoa, joka suosittaisi jättämään ravintolisät ostamatta kaupasta. Myöskään viranomainen ei ole tällaisia suosituksia esittänyt.
 
Päinvastoin ravintolisien valvonnan keskeisin viranomainen Ruokavirasto nimenomaan opastaa, että ”Ostamalla suomalaisesta kaupasta, luontaistuotekaupasta tai apteekista ravintolisiä, tiedät mihin ottaa yhteyttä, jos et ole tyytyväinen tuotteeseen.”
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/ravintolisat/


Toimenpidepyyntö Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään Munuais- ja maksaliiton toiminnan lainmukaisuuden. Kilpailuviranomaista pyydetään kiinnittämään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

1. Toimiiko Munuais- ja maksaliitto alustana kilpailijoiden väliselle kielletylle yhteistyölle ravintolisiä käyttävistä asiakkaista?

2. Julkaiseeko Munuais- ja maksaliitto epämääräisiä perustelemattomia väitteitä, kun se suosittelee jättämään ravintolisät kaupan hyllylle ja väittää, että vitamiinivalmisteiden ostaminen apteekista on turvallisempaa?

3. Houkutteleeko Munuais- ja maksaliitto ravintolisien ostajia hankkimaan ravintolisät apteekeista ja pyrkiikö se tällä tavalla vaikuttamaan ravintolisiä eri myyntikanavissa myyvien yritysten väliseen kilpailuun?

4. Vaikuttaako Munuais- ja maksaliitto kielletyllä tavalla ravintolisämarkkinoiden jakautumiseen eri myyntikanavien kesken?

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mielestä kilpailulakia rikkovaan toimintaan viittaa Munuais- ja maksaliiton perusteeton suositus jättää ravintolisät kaupan hyllylle ja toisaalta Munuais- ja maksaliiton asiantuntijan harhaanjohtava väite, että apteekeista ostetut vitamiinivalmisteet olisivat turvallisempia.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin, jos ilmenee, että Munuais- ja maksaliiton suosituksessa tai toiminnassa on moitittavaa tai korjattavaa.


Toimenpidepyyntö myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle

Munuais- ja maksaliitto on merkittävää julkista rahoitusta käyttävä järjestö ja siksi Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on tehnyt Munuais- ja maksaliitosta toimenpidepyynnön myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle. Munuais- ja maksaliitto on saanut vuosina 2017–2022 STEA:n avustusta 9.028.162 euroa.


Lue Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedote ePressissä

Lue lisää Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton verkkosivulta


6.5.2022

Munuais- ja maksaliiton suositus jättää luontaistuotteet ostamatta kaupasta on perusteeton


Suomessa kaupassa olevat ravintolisät valvottuja ja lainmukaisia

Suomen markkinoilla on tuhansia ravintolisiä, joita myydään muun muassa terveyskaupoissa, päivittäistavarakaupoissa, apteekeissa ja verkkokaupoissa. Ravintolisien maahantuonti, valmistus ja vähittäiskauppa on kattavan elintarvikevalvonnan piirissä ja lainsäädäntö edellyttää, että markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia.

Kuluttajien näkökulmasta ravintolisiin liittyvät ongelmat ovat koskeneet pääsääntöisesti netin kautta ulkomailta tilattuja tuotteita. 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedossa ei ole yhtään vahvistettua tapausta, jossa suomalaisesta kaupasta ostettu laillisesti valmistettu ravintolisä olisi käyttöohjeen mukaisesti käytettynä aiheuttanut vakavan maksavaurion.


Helppo ohje kuluttajalle: Osta ravintolisät suomalaisesta kaupasta

  1. Osta ravintolisät Suomessa toimivasta kaupasta tai luotettavasta kotimaisesta verkkokaupasta, näin varmistut, että tuote on elintarvikevalvonnan piirissä, valmistettu laillisesti ja pakkausmerkinnät ovat suomen kielellä.
  2. Noudata annosteluohjetta ja lue pakkausmerkinnät. Näin varmistut, että ravintolisän käyttö on turvallista ja ei ole vaaraa liikasaannista.
  3. Osta ravintolisät alan ammatillisen koulutuksen saaneelta myyjältä ja osta ravintolisiä, jotka ovat valittu juuri sinun tarpeidesi mukaan.

Lue Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedote ePressissä


5.5.2022

Elintapamaksasairaudet lisääntyvät

Munuais- ja maksaliiton verkkosivujen Maksaviikoon 9.–13.5.2022 liittyvässä uutisessa sanotaan: "Voit pitää huolta maksastasi terveellisillä elintavoilla: vältä ylipainoa, vähennä alkoholia, jätä luontaistuotteet ja laihdutuskuurit kaupan hyllylle, liiku ja annostele lääkkeet oikein."

Lue koko uutinen