Luontaishoitoalan Foorumin vastine HS:n 28.7.2021 julkaistuun pääkirjoitukseen 

31.7.2021

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys


Hyvä
Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi
Päätoimittaja Antero Mukka
Päätoimittaja Anu Ubaud

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys

Keskustelu täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM-hoidot) sääntelystä käy jälleen kiivaana mediassa ja verkossa. Keskustelussa menevät sekaisin hopeavedet, eheytyshoidot, verkkokurssit ja kansalaisten käyttämät tavanomaiset täydentävät hoidot (mm. akupunktio, vyöhyketerapia). Jotta keskustelu saadaan takaisin oikealle raiteelle ja hallitusohjelmakirjausta voidaan alkaa sosiaali- ja terveysministeriössä edistämään faktatiedon pohjalta, tulee täydentävistä hoidosta tehdä toimialaselvitys.

Toimialaselvityksessä voidaan muun muassa kuvata täydentävien hoitojen toimialan rakenne, toimialan määritelmiä, kytkeytyminen muihin toimialoihin, kuvata toimialan hoitoja, toimialan kehitystä ja näkymiä, trendejä, kansainvälisyyttä ja laajemmin toimialan suurimpia hoitomuotoja, toimialan yrityksien kannattavuutta ja työllistävyyttä, toimialan asemaa ja merkitystä.

Toimialaselvityksen yhteydessä on syytä selvittää täydentäviin hoitoihin liittyvät potilasturvallisuusasiat ja potilasvahingot. Potilasturvallisuusnäkökulmaan liittyvien asioiden tulee perustua varmistettuihin viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin.

Suomessa arvioidaan olevan 6.000–8.000 täydentävien hoitojen ammatinharjoittajaa, näistä suuri osa toimii ammatissaan yrittäjinä. Täydentävien hoitojen kenttä on varsin pitkälle järjestäytynyt hoitomuodoittain ammatillisiin yhdistyksiin, joilla on jäsenilleen asetetut koulutusvaatimukset, eettiset ohjeet ja hoitajarekisteri. Nämäkin asiat on hyvä selvittää tarkemmin toimialaselvityksessä.

On syytä korostaa, että täydentävien hoitojen alalla toimivat yritykset ja yrittäjät luovat työpaikkoja, kasvattavat kansantuloa ja parantavat Suomen kilpailukykyä. Täydentävien hoitojen toimialaselvityksessä tulisi selvittää yrittäjyyteen liittyviä seikkoja ja niiden merkitystä yhteiskunnan kannalta.

Sääntelyn selvittämisen lisäksi täydentäviin hoitoihin liittyvä tutkimustoiminta oman maan yliopistossa selkeyttäisi täydentävien hoitojen roolia ja asemaa terveydenhoitokentässä tarjoamalla tasapuolista tieteeseen perustuvaa tietoa. Esimerkiksi Norjassa Tromsan yliopistossa on toiminut NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus) jo vuodesta 2000.

Useat järjestöt, koulutustahot ja muut toimijat pitävät huolestuttavana, että uskomushoito-termiä on ryhdytty käyttämään kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Toimijat vetoavat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Ilkka Westman
puheenjohtaja,
Luontaishoitoalan Foorumi ry 

Mika Rönkkö
toiminnanjohtaja,
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry


Toimialaselvitys: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hallitusohjelma/toimialaselvitys/
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi