Vetoomus 25.11.2022

25.11.2022

Vetoomus Tukesille "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi


Arvoisa Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen,


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto esitti 20.4.2021 Tukesille vetoomuksen "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi. Perustelimme vetoomuksessamme asiaa sillä, että tiedemaailmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä ei käytetä "uskomushoito"-termiä ja "uskomushoito"-termi saattaa olla myös juridisesti ongelmallinen viranomaiskäytössä.

29.4.2021 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle antamassa vastauksessa (Tukes 3815/07.06.02/2021) todetaan, että ”Vaihtoehto- ja uskomushoidot -käsite, kuten se kaksiosaisena hallitusohjelmaan on kirjattu, esiintyy Tukesin verkkosivuilla Hyvinvointipalvelut -alasivun usein kysyttyjen kysymysten osiossa. Yksittäistä käsitettä ’uskomushoito’ ei esiinny Tukesin viestinnässä eikä Tukes käytä uskomushoito -nimitystä yksittäisestä palveluntarjoajasta tai palvelusta. Vaihtoehto- ja uskomushoidot -käsitteen molempiin puoliskoihin liittyy kiistanalaisuutta sekä alan toimijoiden että tiedeyhteisön sisällä. Vakiintuneen, neutraalin ja tunnetun käsitteen puuttuessa yleiskielestä Tukes käyttää hallitusohjelman kirjauksen mukaista käsitteistöä, mutta seuraa aktiivisesti lainsäätäjän tekemiä muutoksia.”

8.9.2021 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö ja Luontaishoitoalan Foorumin puheenjohtaja Ilkka Westman tapasivat Kemikaali- ja turvallisuusviraston (Tukes) pääjohtaja Kimmo Peltosen ja ylitarkastaja Annina Nyholmin. Tapaamisen yhteydessä täydentävien hoitojen terminologiasta käytiin asiallinen ja rakentava keskustelua. Tukesin edustajat totesivat, että termin uudelleen arviointi on mahdollista ja termiä luvattiin pohtia uudelleen.

Tukes päätti kuitenkin edelleen jatkaa "uskomushoito"-termin käyttöä sanaparissa ”Vaihtoehto- ja uskomushoidot”.

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysyttya-kuluttajapalveluista


Useat järjestöt vetoavat asiallisen termin puolesta

Toimijat vetoavat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.’

26.4.2021 Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry julkaisivat terminologiaa koskevan vetoomuksen:

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/vetoomus-asiallisen-termin-kayttamisesta-taydentavista-ja-vaihtoehtoisista-hoidoista.html?customer=6484


STM ei käytä "uskomushoito"-termiä, vaan CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli 4.5.2021 Sosiaali- ja terveysministeriöltä Sanna Marinin hallitusohjelma kirjauksen terminologiasta, jossa todetaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”. 13.7.2021 Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Kaisa Halinen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto (APO)) vastasi tiedusteluumme, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”


Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto korostaa asiallisen termin käyttöä

Saimme marraskuussa 2021 tietoomme eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ratkaisun (EOAK/6205/2021 / Kuluttajapalvelua koskeva ennakoiva kieltopäätös ym.), jossa on mainittu täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyvä terminologia. Asia liittyi ns. "puoskarilaki"-sanaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan Tukesin antaman lausunnon perusteella, että ”Tukes kiinnittää jatkossa huomioita siihen, että se valitsee viestinnässään toisen ja vähemmän värittyneen ilmaisun puoskarilaki-sanan sijaan.”


Toivomme, että Tukes noudattaa tätä linjausta myös "uskomushoito"-termin käytön osalta.


Esitämme vetoomuksen, että Tukes vaihtaa ”Vaihtoehto- ja uskomushoidot”-käsitteen sellaiseen ilmaisuun, jossa ei mainita "uskomushoito"-termiä.


Tähän vetoomukseen yhtyy myös Luontaishoitoalan Foorumi ry.


terveisin


MIKA RÖNKKÖ

toiminnanjohtaja


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

puh. 0500 430 818

mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi

-Jo vuodesta 1967 edistämässä terveellisiä elämäntapoja -