Kansalaisaloite: kannanotto 22.3.2022

22.3.2022

Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin


Hyvä Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Asia: Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin


Eheytyshoidot eivät ole luontaishoitoja

Seksuaalisuuteen liittyvät eheytyshoidot eivät ole olleet, eivätkä ole, eivätkä tule olemaan osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi ja CAM-hoidoiksi (Complementary and Alternative Medicine). Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen (CAM) peruspilareihin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hoito ja ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen hoitotyössä.

Seksuaalisten eheytyshoitojen kiellolle rangaistuksineen on löydettävä jokin sopiva paikka lainsäädännössä. Yksi mahdollinen paikka voisi olla ehkä rikoslaki, jossa määritellään kiellettyjä tekoja ja niistä seuraavia rangaistuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kantana on, että tällaisia säädöksiä ei missään tapauksessa voi liittää mahdolliseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sääntelevään lakiin.

Perustelut ja lisämateriaali:
Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto "Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen tekijöille:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/eheytyshoidot/kanta-kielteinen/


"Uskomushoito"-termi on Lääkäriliiton keksimä pilkkanimi

Luontaishoitoalan Foorumi ry ei hyväksy, että "uskomushoito"-termiä käytetään kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Vetoamme, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Perustelut:
1) Tiedemaailmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä ei käytetä "uskomushoito"-termiä. 
2) Juridisesti "uskomushoito"-termin käyttäminen ei ole hyväksyttävää. 
3) "Uskomushoito"-termi ei ole kunnioittavan keskustelukulttuurin periaatteiden mukainen.

Perustelut ja lisämateriaali löytyvät Luontaishoitoalan Foorumin verkkosivulta:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/uskomushoito/


Pyydämme, että valiokunta käsittelee asiat tosiasioiden eikä mielikuvien perusteella

Vuosittain luontaishoitoja käyttää miljoona suomalaista.

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:stä tuli heti syntyessään v. 2019 kattavuudeltaan suurin luontaishoitoalan järjestö.


Yhteistyöterveisin

Ilkka Westman

Luontaishoitoalan Foorumi ry, puheenjohtaja

sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi