STM

Vuosi 2021: STM luopui "uskomushoito"-termin käytöstä

STM ilmoitti, ettei se käytä enää "uskomushoito"-termiä vaan asiallisia termejä.

Lue vuoden 2021 tapahtumat tarkemmin

Vuosi 2020: STM aloitti hallitusohjelman mukaisesti keskustelut luontaishoitoalan järjestöjen kanssa

STM otti kesällä yhteyttä useihin luontaishoitoalan järjestöihin selvittääkseen luontaishoitoalan sääntelytarvetta. Luontaishoitoalan Foorumi ry lähetti lokakuussa STM:lle kannanoton täydentävien hoitojen sääntelyasiaan otsikolla: "Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys".

Lue vuoden 2020 tapahtumat tarkemmin

Vuosi 2019: STM:n Rokotustoiminnan kehittämistä selvittävä työryhmä ehdottaa Suomeen ruotsinkaltaista CAM-hoitoja rajoittavaa lakia

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi Rokotustoiminnan kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportin toukokuussa. Työryhmä ehdottaa täydentäviä hoitoja rajoittavaa lakia ilman minkäänlaisia tieteellisiä tai tilastollisia perusteita.

Luontaishoitoalan Foorumi ry lähettää STM:lle kirjeen, jossa pyydetään tilastollisia ja tieteellisiä perusteluita rajoitusehdotukselle. Foorumi toteaa myös, että Ruotsin rajoittava laki on aiheuttanut merkittäviä ongelmia.

STM ei vastaa. Foorumi lähettää kirjeen uudelleen.

STM vastaa lopulta syyskuussa mutta ei esitä minkäänlaisia tilastollisia eikä tieteellisiä perusteluita täydentävien hoitojen rajoittamiselle. 

Lue vuoden 2019 tapahtumat tarkemmin

Vuosi 2018: STM käynnistää valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi lokakuussa tiedotteen, jossa se ilmoittaa käynnistävänsä valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä yhteistyötä painottaen: "Vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn kehittäminen vaatii laajaa asiantuntemusta, aikaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa."

Lue vuoden 2018 tapahtumat tarkemmin

Vuosi 2017: Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen, STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos)

"Yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista on vähintään joko kolmannella joko käynnin syynä tai osana muuta oireistoa oireita, joille ei löydy selitystä. – – Noin 3-5 % väestöstä, lapsista vanhuksiin, potee kuitenkin pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidonkin tutkimusten jälkeenkin."

Lue lisää toiminnallisista häiriöistä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vuodet 2008 -- 2009: STM:n työryhmä selvitti vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarvetta

Vuosina 2008-2009 STM:n asettama työryhmä selvitti vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarvetta.

Riitaisa työryhmä luonnosteli suppean ja laajan sääntelyvaihtoehdon. Laaja sääntelyvaihtoehto olisi tarkoittanut CAM-hoitoja koskevan erillislain säätämistä niin kuin Norja ja Tanska olivat jo tehneet. Valitettavasti työryhmän enemmistö ei kannattanut Laajaa sääntelyvaihtoehtoa vaan halusi pikaratkaisuna lisätä CAM-hoitoja rajoittavat lakipykälät Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Lue vuoden 2008--2009 tapahtumat tarkemmin