Kansanedustaja antoi virheellistä tietoa luontaishoitoja rajoittavasta lakialoitteestaan

28.12.2020

Kokoomuksen ”risujoululahja” täydentävien hoitomuotojen käyttäjille ja alan ammattilaisille aiheutti hämmennystä juuri ennen joulua. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho ja viisi muuta kansanedustajaa (Pauli Kiuru (kok), Päivi Räsänen (kd), Ritva Elomaa (ps), Terhi Koulumies (kok) ja Paula Risikko kok)) ovat ryhtyneet ajamaan lakialoitetta, jolla on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia täydentävien hoitojen käyttäjiin ja alan koulutettuihin ammattilaisiin ja yrittäjiin.

Täydentävien hoitojen järjestöt hämmästelevät lääkärikansanedustaja Mia Laihon ja muiden aloitetta kannattavien kansanedustajien hoppua saada aikaiseksi ns. kieltolaki näille hoidolle, sillä sosiaali- ja terveysministeriössä on vuoden 2020 alusta ollut käynnissä hanke, jossa sääntelyn eri mahdollisuuksia jo selvitetään. Tässä ministeriön hankkeessa on mukana myös täydentävien hoitojen järjestöjä. Ministeriön hanke on edennyt, vaikkakin koronaepidemia on aiheuttanut ymmärrettävästi viivästyksiä.

Täydentävien hoitojen järjestöt ovat ministeriön tekemässä esiselvityksessä tehneet suuren työn, jotta eri ammattilaisjärjestöiltä on saatu kerättyä näkemykset ja toimitettu ne koordinoidusti ministeriön tietoon. Järjestöjen yleisenä toiveena on kattavan toimialaselvityksen tekeminen täydentävistä hoidoista, jotta tulevien päätöksien taustalle saadaan ajantasaista ja oikeaa tietoa.

Pyrkiikö nyt pieni kansanedustajajoukko ajamaan omalla lakialoitteellaan ohi ministeriön hallitusohjelman mukaisen hankkeen ja jopa mitätöimään täydentävien hoitojen kuulemisen sääntelyprosessissa?

Luottamusta tähän kansanedustajaryhmän lakialoitteeseen ei ainakaan lisää se, että ennen kuin aloitteen tekstisisältöön pystyi tutustumaan, täydentävien hoitojen järjestöille annettiin lakialoitteen luonteesta virheellistä tietoa. Tietoa aloitteen tekstisisällöstä ei myöskään useista pyynnöistä huolimatta toimitettu järjestöille.

Kansanedustaja Mia Laiho kertoi 21.12.2020 täydentävien hoitojen järjestöille, että lakialoite on ”muokattu pehmeämpi versio” Sari Raassinan aikaisemmasta lakialoitteesta. Raassinan vuonna 2018 tekemässä lakialoitteessa kaavaillut rajoitukset ja kiellot olisivat koskeneet henkilöitä, joilla on esimerkiksi diabetes tai dementia tai muu vakava sairaus. Raassinan aloitteen täydentävien hoitojen käytön rajoitukset ja kiellot olisivat koskeneet myös raskaana olevia.

Kansanedustaja Mia Laihon ”pehmeämmän” lakialoitteen sisältöä odotettiin mielenkiinnolla.

Kansanedustaja Mia Laihon lakialoite (LA 106/2020) julkaistiin vihdoin Eduskunnan tietopalvelussa juuri ennen jouluaattoa 23.12.2020.

Kun vertaa lääkärikansanedustaja Mia Laihon lakialoitetta (LA 106/2020) ja ex-kansanedustaja lääkäri Sari Raassinan pari vuotta sitten eduskuntavaaleihin rauennutta lakialoitetta (LA 54/2018) keskenään, niin voi todeta, että ne ovat identtiset. Laihon aloite ei ole pehmeämpi versio, vaan täsmälleen yhtä tiukka ja rajoittava kuin Raassinan lakialoite.

Tuntuu oudolta, että lakialoitteen luonteesta haluttiin antaa virheellistä tietoa, sillä on selvää, että asia paljastuisi heti kun aloitteen tekstejä pääsee vertaamaan keskenään.

Täydentävien hoitojen järjestöissä paheksutaan sitä, että niille on annettu virheellinen kuva tuoreen lakialoitteen luonteesta.

Laki tulisi vaikuttamaan tuhansien yrittäjien toimintaan ja rajoittamaan jopa satojen tuhansien kansalaisten valinnan vapautta käyttää täydentäviä hoitoja. Lisäksi pelkona on se, että lakialoite ajaa ministeriön sääntelyhankkeen ohi ja etenee Eduskunnassa laiksi saakka ilman täydentävien hoitojen toimijoiden näkemyksien kuulemista.

Jos toimii täydentävien hoitojen parissa tai asia kansalaisena kiinnostaa, niin kannattaa tutustua tuoreeseen lakialoitteeseen (LA 106/2020) tai pyytää asiasta lisätietoja lakialoitetta ajavalta kansanedustajajoukolta.