Tiedote 12.12.2022

12.12.2022


Tiedote: Vetoomus Tukesille "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi


Luontaishoitoalan Foorumi ry on 25.11.2022 esittänyt Tukesille vetoomuksen "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi. Vetoomus tehtiin yhdessä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton kanssa.


Taustaa

Useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammattilaisjärjestöt ovat vuosien ajan vaatineet, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.’

26.4.2021 Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry julkaisivat terminologiaa koskevan vetoomuksen:

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/vetoomus-asiallisen-termin-kayttamisesta-taydentavista-ja-vaihtoehtoisista-hoidoista.html?customer=6484


Tukes on ainoa viranomainen, joka edelleen käyttää viestinnässään epäasiallista "uskomushoito"-sanaa

22.4.2021 Luontaishoitoalan Foorumi esitti Tukesille vetoomuksen "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi. https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/tukes/vetoomus/

Tukes perustelee "uskomushoito"-termin käyttöä ja on vierittänyt syyn "uskomushoito"-termin käytöstä STM:n niskoille: "Tukes käyttää viestinnässään samoja käsitteitä, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaisesta selvitystyöstä ja valmistelusta." https://bin.yhdistysavain.fi/1602098/RVd0wACtX5eJ8RWeYvkX0Vf10S/Vastaus_vetoomukseen.pdf


Järjestöt tapaavat Tukesin johtoa syyskuussa 2021

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja Luontaishoitoalan Foorumin edustajat tapasivat (8.9.2021) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoa. Tapaamisen aikana käytiin läpi Tukesin roolia täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen valvojana, Tukesin roolia verkkokoulutuksien valvonnassa, "uskomushoito"-termiä ja terminologiaa sekä täydentävien hoitojen sääntelyasioita.

Yhteistyötapaamisen yhteydessä Tukesille kerrottiin tuore tieto siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut (13.7.2021), että ministeriössä ei käytettä "uskomushoito"-termiä, vaikka termi on mainittu hallitusohjelmakirjauksessa. Tukesille esitettiin uudelleen vetoomus luopua "uskomushoito"-termistä ministeriöstä tulleen tuoreen linjauksen perusteella. Tukesille kerrottiin, että terminologia-asialla on suuri merkitys alan toimijoille ja yrittäjille.

Tukes lupasi harkita uudelleen täydentävien hoitojen vetoomusta termiasiassa. Jostain syystä Tukes kuitenkin päätti viestinnässään jatkaa vetoomuksista huolimatta jatkaa epäasialliseksi koetun "uskomushoito"-termin käyttöä.


Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto korostaa asiallisen termin käyttöä

Luontaishoitoalan Foorumi sai marraskuussa 2022 tietoonsa eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ratkaisun (EOAK/6205/2021 / Kuluttajapalvelua koskeva ennakoiva kieltopäätös ym.), jossa on mainittu täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyvä terminologia. Asia liittyi ns. puoskarilaki-sanaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan Tukesin antaman lausunnon perusteella, että ”Tukes kiinnittää jatkossa huomioita siihen, että se valitsee viestinnässään toisen ja vähemmän värittyneen ilmaisun puoskarilaki-sanan sijaan.”

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/oikeusasiamies/tukes/


Tämä tuoreen eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ratkaisun johdosta Luontaishoitoalan Foorumi ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto päättivät esittää Tukesille uudelleen vetoomuksen "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi viranomaisviestinnässään. Vetoomuksessa tuodaan esille toive, että Tukes noudattaa eduskunnan oikeusasiamiehelle lupaamaansa linjausta myös "uskomushoito"-termin käytön osalta ja Tukes vaihtaisi ”Vaihtoehto- ja uskomushoidot”-käsitteen sellaiseen ilmaisuun, jossa ei mainita "uskomushoito"-termiä.


Luontaishoitoalan Foorumi ry 
Ilkka Westman, puheenjohtaja 

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi 
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi 
Twitter: @LuontaisFoorumi