Uushenkisyys

26.11.2022

Kannanotto Seurakuntalainen-lehdessä 4.10.2022 julkaistuun Marjut Hovin haastatteluun: Uushenkisyydestä vastauksia etsivät voivat ymmärtämättömyyttään joutua syvälle pimeyteen

Marjut Hovi näyttää niputtavan kaikki suomalaisen virallisen terveydenhuollon ja kristillisen rukoilemisen ulkopuolelle jäävät terveyttä ja hyvinvointia edistävät hoidot ”uskomushoito”-termin alle [1]. Tähän väittämään liittyy useampi virheellisyys.

Lähtökohtaisesti ”uskomushoito”-termi on harhaanjohtava sekä loukkaava [2]. Sitä käytetään provosoivassa tarkoituksessa eikä se esiinny tietokirjoittamisen eikä hyvän keskustelukulttuurin yhteydessä [3]. Marjut Hovi on tehnyt työuransa sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Hän on ammatiltaan terveydenhuollon opettaja, erityisopettaja, työnohjaaja ja sairaanhoitaja. Tämä huomioiden voisi olettaa Hovin olevan tietoinen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen kansainvälisestä asemasta, terminologiasta ja hyödyistä. Hovi lienee tietoinen myös terveydenhuollon kapasiteettiongelmasta, joka on eräs tärkeä peruste hoitaa terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia moninaisin tavoin, myös virallisen terveydenhuollon ulkopuolisilla menetelmillä.

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja on tutkittu Suomessakin kuten vyöhyketerapian vaikutusta vastasyntyneiden itkuisuuteen (koliikki). [4]

Hovi ei haastattelussa kuitenkaan vaikuta välittävän tieteestä vaan perustelee ”uskomushoito”-leiman sillä, mistä hoito on peräisin. ”Hovi muistuttaa, että joogan juuret ovat Intiassa ja hindulaisuudessa, myös buddhalaisella mietiskelyllä, jolla on yhtymäkohtia hindulaisuuteen, on lähtökohdat Intiassa.” [1] Perustelu olisi toiminut vielä 1800-luvulla mutta kuulostaa nykymaailmassa omituiselta.

Hovi jatkaa. ”Jos jokin erikoiselta kuulostava hieronta- tai hoitomuoto epäilyttää, kannattaa selvittää sen juuria ja taustoja. Esimerkiksi akupunktion perusta on taolaisuudessa, jossa on kyse yinin ja yangin tasapainottamisesta, Hovi kertoo.” [1]

Jos Hovin periaatetta sovelletaan tiukasti, myös länsimainen lääketiede on ”uskomushoitoa”. Länsimaisen lääketieteen juuret ovat nimittäin antiikin Kreikassa 400 eaa. peräisin olevassa humoraaliopissa, jonka tavoitteena oli tasapainottaa elimistön neljän perusnesteen (veri, keltainen sappi, musta sappi ja lima) suhteet. Tavoitteena oli homeostaasi – elimistön tasapainotila. Humoraalioppi oli länsimaissa vallitseva lääketieteen teoria yli 2000 vuotta aina 1800-luvulle asti. Homeostaasi on edelleen länsimaisen terveydenhoidon tavoite.

Hovi leimaa ”uskomushoito”-termillä virallisen lääketieteen ulkopuolella olevat täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, joista tiedemaailmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä käytetään termiä Complementary and Alternative Medicine (CAM). ”Uskomushoito”-termi on luontaishoitoalan ammattikuntaa halventava ja loukkaava.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen toteaa lausunnossaan:

  • ”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.” [2]

Kelan asiantuntijalääkäri Heikki Hemmilä toteaa kirjoituksessaan:

  • ”Se, että monilta vaihtoehtohoidoilta puuttuu kaksoissokkokokeisiin perustuva osoitus tehosta, ei vielä tee niistä tehottomia. Tällä logiikalla jouduttaisiin hylkäämään mm. lähes kaikki kirurgiset toimenpiteet, vaikeavammaisten terapiat ja psykiatria, lääkehoitoa lukuun ottamatta. Järjestelmiä, joissa hyväksytään vain yksi totuus, kuvataan historiassa sanalla pysähtyneisyys.” [3]

Sveitsi teki vuosia kestäneen prosessin tuloksena 16.6.2017 päätöksen ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen. Akupunktio oli korvattava jo aikaisemmin. [5]

Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista tehdään runsaasti tutkimusta. USA:n National Library of Medicine PubMed-tietokannasta löytyy haulla ”complementary and alternative medicines” 29483 tutkimusta [6]

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tukimusta tehdään ympäri maailmaa, myös aivan naapurissa. Vuonna 2000 avattiin NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus). Se sijaitsee Tromsan yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa (Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway). Nafkam.no on Norjan terveysviranomaisten virallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) verkkosivusto. [7]

Saksassa Securvita-vakuutusyhtiö selvitti 3-vuotisella vertailevalla tutkimuksella, voiko homeopatian käyttö tuoda yhtiölle säästöjä. Kolmevuotisen seurantajakson päätyttyä tutkijat totesivat, että homeopaattisten valmisteiden käyttäjien terveys oli paremmassa kunnossa kuin perinteisiä lääkkeitä käyttävien terveys. Tutkimuksessa havaittiin, että vakuutusyhtiön homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tarve käyttää masennuslääkkeitä ja kipulääkkeitä oli selvästi pienempi kuin perinteistä lääkitystä käyttävillä. Masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäiviä pystyttiin Securvitan raportin mukaan vähentämään homeopatialla noin 17 % kolmessa vuodessa, kun taas pelkästään perinteisiä lääkkeitä käyttävien masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi 17 % samana aikana. Masennuksesta kärsivien sairauspoissaolot ovat huomattava kuluerä sairausvakuutusyhtiölle ja yhteiskunnalle. [8]

European Social Survey vuoden 2014 Suomen aineiston mukaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää miljoona suomalaista joka vuosi [9].

Lähtökohtaisesti Suomessa vallitsevan uskonnonvapauden vuoksi on epäeettistä ja mahdollisesti uskonvapautta rikkovaa määritellä maailmankatsomukset hyviin ja pahoihin. Tämän ohella luokittelemalla muihin kulttuureihin liittyvät terveysnäkemykset "pahoiksi" ollaan syvällä rasistisessa maailmankatsomuksessa. Tämän tyyppinen argumentointi menee hyvin lähelle kiihotusta kansanryhmää kohtaan. Täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin lukeutuu puhtaasti fyysisiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hoitomuotoja ja myös sellaisia, joissa mukana on oma maailmankatsomuksensa.Yhteenveto

Onko Seurakuntalainen-lehti ristiretkellä tiedettä vastaan halutessaan jättää huomiotta täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista tehdyt monet tieteelliset tutkimukset?

”Uskomushoito”-termi loukkaa sekä täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttäviä asiakkaita että hoitoja tekeviä ammattilaisia. Vaadimme, että Seurakuntalainen-lehti korjaa kirjoitustaan niin, että se ei koske täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, ja käyttää vastaisuudessa hoidoista asiallista terminologiaa: ”luontaishoidot” tai ”täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot”.Luontaishoitoalan Foorumi ry

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Jäseninämme on 16 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry edustaa noin 1000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevia henkilöitä.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi

Twitter: @LuontaisFoorumiViitteet:

[1] Marjut Hovin haastattelu: Uushenkisyydestä vastauksia etsivät voivat ymmärtämättömyyttään joutua syvälle pimeyteen. Seurakuntalainen-lehti 4.10.2022. https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/marjut-hovi-uushenkisyydesta-vastauksia-etsivat-voivat-ymmartamattomyyttaan-joutua-syvalle-pimeyteen/

[2] Vierashuoneessa työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen: Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelu ja elinkeinovapaus. Edilex-uutinen 20.7.2021: https://www.edilex.fi/uutiset/70516

[3] Heikki Hemmilä, LL Kelan asiantuntijalääkäri, kansanlääkinnän tutkija: Luopukaamme termin uskomuslääkintä käytöstä. LÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA DUODECIM 2007;123(19):2352- https://www.duodecimlehti.fi/duo96790

[4] Leena Hannula PhD, Pauli Puukka MsocSc, Marjut Asunmaa MNSc, Markku Mäkijärvi MD, PhD: A pilot study of parents’ experiences of reflexology treatment for infants with colic in Finland. Scandinavian Journal of Caring Sciences published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Nordic College of Caring Science, 2019: https://doi.org/10.1111/scs.12790

[5] Sveitsin liittovaltion verkkosivut: 16.6.2017 päätös sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi

Yhteenveto Sveitsin prosessista: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/

[6] National Library of Medicine, PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=complementary+and+alternative+medicines (katsottu 22.11.2022)

[7] NAFKAM. https://nafkam.no/en

Lyhyt esittely Luontaishoitoalan Foorumi ry:n verkkosivulla: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/norja/nafkam/

[8] Securvita-studie zur homöopathie: wirtschaftlich und wirksam: https://www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf

Suomenkielinen yhteenveto Luontaishoitoalan Foorumi ry:n verkkosivulla: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/homeopatia/kustannustehokkuus/

[9] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/