Täydentäviä hoitoja käyttäneiden enemmistö tyytyväisiä

  • Käyttäjät tyytyväisiä
  • Rajoittavasta laista huolimatta Ruotsissa joka neljäs käytti täydentäviä hoitoja

Tutkimusten mukaan täydentäviä hoitoja käyttäneet potilaat ovat useimmiten hyvin tyytyväisiä hoitotuloksiin, ja toivoisivat lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta avoimempaa suhtautumista ja keskustelua aiheesta.

Intialaistutkimuksessa [1] selvitettiin neljää eri kroonista sairautta (HIV, nivelreuma, epilepsia ja kakkostyypin diabetes) potevien täydentävien hoitojen käyttö. Kaikkiaan 4664 potilaasta 1619 (34,7%) käytti täydentäviä hoitoja (suosituimpana ayurvedaa). Potilastyytyväisyys oli suurinta HIV-potilailla, joista lähes 70% oli tyytyväisiä hoitotuloksiin. Nivelreumapotilaista tyytyväisiä oli noin 55%. Lääkäreistä nivelreumaa hoitaneista 100% tiesi potilaan käyttävän täydentäviä hoitoja, 95% HIV-potilaita hoitaneista, epilepsia sairastavien osalta 74% ja aikuisiän diabetes -potilaiden kohdalla vain 29%. Tutkijoiden mukaan niin suuri osa näitä hoitoja käyttäneistä oli tyytyväisiä, että täydentävien hoitojen mukaan ottaminen kliiniseen lääketieteelliseen hoitotyöhön olisi perusteltua.

Tobias Romeyken [2] johtama tutkijaryhmä selvitti yhdistävää lääketiedettä käyttäneiden tyytyväisyyttä 1158 potilaalla. Erittäin hyvistä hoitotuloksista raportoi 347 potilasta, hyviä tuloksia koki saaneensa 609 potilasta, kohtalaista hyötyä 181 ja ei minkäänlaista hyötyä 21 potilasta. Tutkijaryhmän mukaan potilaskeskeiset täydentävät terapiat lääketieteellisen hoidon lisänä paransivat hoidettavien tyytyväisyyttä hoitoon.

Viime vuonna julkistetun ruotsalaistutkimuksen [3] mukaan joka neljäs ruotsalainen syöpäpotilas käytti täydentäviä hoitoja huolimatta niiden vähäisestä tiedotuksesta ja vaikeahkosta saatavuudesta. Erityisen aktiivisesti CAM-hoitoja käyttivät nuoret, korkeasti koulutetut naiset. Suosituimpia olivat luontaistuotteet, ravintolisät ja erilaiset rentoutusharjoitukset. Yli puolet kulutti kuukausittain yli 50 € täydentäviin hoitoihin. Pääasiallisena motiivina heillä oli fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen sekä elimistön vastustuskyvyn lisääminen. Suuri enemmistö oli tyytyväisiä CAM-hoitoihin syöpähoitojen tukena. Raportoidut sivuvaikutukset olivat harvinaisia ja lieviä. Vain kolmasosa oli kertonut täydentävistä hoidoista hoitohenkilökunnalle. Tämäkin tutkijaryhmä tuli siihen tulokseen, että täydentävien hoitojen kytkeminen konventionaalisiin syöpähoitoihin olisi perustelua.


Lähteet:

[1] Bhalerao, M. S. et al.: Use of and satisfaction with complementary and alternative medicine in four chronic diseases: a cross-sectional study from India (Nat Med J. Mar-Apr 2013;26(2):75-8.)

[2] Romeyke, T. Et al.: Levels of Patient Satisfaction on Integrative Medicine Before and After Implementation of Diagnosis-related Group (Global Advances in Health and MedicineVolume 7: 1–8, 2018)

[3] Wode, K. et al.: Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in Sweden: a cross-sectional study. (BMC Complement Altern Med 19, 62. 2019)


© 2021 Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Satu Jämsä