Oikaisupyyntö 3.8.2023

3.8.2023

Oikaisupyyntö Huomenta Suomi -ohjelmasta (31.7.2023)


Arvoisia MTV:n Huomenta Suomi -ohjelman toimitus

MTV Huomenta Suomi -ohjelmassa 31.7.2023 käsiteltiin täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (Complementary and Alternative Medicine, CAM).

https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-1485/uskomushoidot-halutaan-kuriin-20653863

Luontaishoitoalan Foorumi ry on saanut ohjelman jälkeen useita yhteydenottoja, joissa meitä on pyydetty puuttumaan ohjelmassa esitettyyn virheelliseen väittämään CAM-hoitojen tutkimusnäytöstä sekä ottamaan kantaa haastattelussa käytettyyn epäasiallisen ja loukkaavan ”uskomushoito”-termin käyttöön.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat laaja kirjo erilaisia hoitomuotoja, joita käytetään eri puolilla maailmaa ihmisten terveydenhoidossa. Näitä hoitoja ei voida niputtaa yhteen muutaman hoitomuodon perusteella hoidon tieteellisen näytön tai toimintamekanismin mukaan. Osa hoitomuodoista on sellaisia, joita on integroitu osaksi maiden ns. virallista terveydenhoitojärjestelmää. Osa hoitomuodoista on myös valtion sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piirissä esimerkiksi Sveitsissä (https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/).

Maailman terveysjärjestö WHO ja Intian hallitus järjestävät yhdessä ensimmäisen perinnehoitojen globaalin huippukokouksen 17.-18. elokuuta 2023 Gandhinagarissa Intiassa. Kokous järjestetään samanaikaisesti G20-maiden terveysministerikokouksen yhteydessä. Vastauksena lisääntyneeseen maailmanlaajuiseen kiinnostukseen ja kysyntään WHO perusti Intian hallituksen tuella maaliskuussa 2022 WHO:n perinteisen lääketieteen keskuksen, jonka tehtävänä on tuottaa perinnetietoa ja tutkimustietoa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/ensimmainen-perinnehoitojen-maailmanlaajuinen-huippukokous-jarjestetaan-elokuussa-2023.html

Täydentävistä ja vaihtoehtoista hoitomuodoista on valtavasti lääketieteellistä näyttöä ja joihinkin jäsenyhdistyksemme edustamista hoitomuodoista tehtyihin tutkimuksiin voi tutusta esimerkiksi Luontaishoitoalan Foorumin ry:n sivuilta: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/

MTV Huomenta Suomi-ohjelmassa 31.7.2023 esitetty väite, että ”Uskomus- ja vaihtoehtohoidot ovat hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole lääketieteellistä näyttöä” on virheellinen ja pyydämme, että se oikaistaan mahdollisimman pian ja oikaistu tieto saatetaan katsojien nähtäväksi samalla laajuudella, jolla virhe on esitetty. Vetoamme asiassa Julkisen Sanan Neuvoston ohjeisiin hyvästä journalistisesta toiminnasta.

Pidämme tärkeänä, että CAM-hoidoista annetaan mediassa oikeaa ja relevanttia tietoa, sillä teemasta on kirjaus Petteri Orpon hallitusohjelmassa. Lainsäätäjille ja katsojille tulee antaa yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista oikeaa tietoa, sillä tiedolla on laajasti yhteiskunnallista vaikutusta ja voi johtaa tässä tapauksessa yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia vahingoittavaan lopputulokseen,  jos sääntely perustuu virheelliseen ja harhaanjohtavaan tietoon.

Luontaishoitoalan Foorumi toivoo, että CAM-hoidoista käytetään asiallista ja neutraalia termiä. MTV Huomenta Suomi -ohjelman otsikoinnissa ja itse haastattelussa toimittajan käyttämä ”uskomushoito”-termi on epäasiallinen ja loukkaava.

Järjestöt ovat useasti vedonneet asiallisen termin käyttämiseksi täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/vetoomus-asiallisen-termin-kayttamisesta-taydentavista-ja-vaihtoehtoisista-hoidoista.html?customer=6484

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen on Edilex-palvelussa julkaistussa kirjoituksessa todennut, että ”uskomushoito –ilmaisu, jota hallituksemmekin on käyttänyt, voi lain piiriin kuuluvassa yksittäistapauksessa kiistatta olla totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu.” https://www.edilex.fi/uutiset/70516

Luontaishoitoalan Foorumi pyytää, että Huomenta Suomi -ohjelmassa ollut edellä kuvattu asiavirhe korjataan. Lisäksi Luontaishoitoalan Foorumi vetoaa asiallisen termin käyttämiseksi CAM-hoidoista.


Ystävällisin terveisin


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja

westman.ilkka(at)gmail.com

www.luontaishoitoala.fi