Eheytyshoidot (kansalaisaloite)

11.7.2022

Foorumin 23.6.2022 julkaistu kannanotto lähetettiin Seta ry:lle

Lue Seta ry:lle lähetetty saatekirje sivulta

Lue Foorumin 23.6.2022 julkaistu kannanotto sivulta 


22.3.2022

Kansalaisaloite eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Valiokunta tekee päätöksen aloitteen käsittelystä kokouksessaan 23.3.2022

Lue lisää sivulta


12.11.2021

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilön vastaus

Hei,

Tämän kansalaisaloitteen tavoitteena on spesifisti kieltää eheytyshoidot. Se ei ota kantaa muuhun lainsäädäntöön.

Siihen taas, ryhtyykö hallitus edistämään tämän kansalaisaloitteen myötä laajempaa lakipakettia, on mahdotonta ottaa kantaa.


Terveisin,

Perttu Jussila


12.11.2021

Luontaishoitoalan Foorumi kysyi tarkentavia tietoja kansalaisaloitteen tavoitteesta

Kansalaisaloitteen yhteydessä on puhuttu "uskomushoidoista" ja "puoskarilaista". Foorumi pyysi asiasta tarkentavia tietoja.

Lue tarkentava tiedustelu alasivulta


16.10.2021

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilön vastaus

Hei,

... Yleisellä tasolla voi todeta, että kansalaisaloite koskee hoitomuotoja, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä. Mihinkään muuhun kansalaisaloite ei pyri vaikuttamaan.


Ystävällisin terveisin,
Julia Peltonen

Vastuuhenkilö, Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite


16.10.2021

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisuuteen liittyviin eheytyshoitoihin on yksiselitteisen kielteinen

Seksuaalisuuteen liittyvät eheytyshoidot eivät ole olleet, eivätkä ole, eivätkä tule olemaan osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi ja CAM-hoidoiksi (Complementary and Alternative Medicine). Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen (CAM) peruspilareihin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hoito ja ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen hoitotyössä.

Kansalaisaloitteessa Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” rinnastetaan seksuaaliset eheytyshoidot "uskomushoitoihin", joka on Lääkäriliiton keksimä pilkkanimi täydentäville ja vaihtoehtoisille hoidoille (CAM-hoidoille). ranneliike.net uutissivuston uutinen kaipaa "puoskarilakia": "Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja."

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kantana on, että tällaisia säädöksiä ei missään tapauksessa voi liittää mahdolliseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sääntelevään lakiin. Seksuaalisuuteen liittyvät eheytyshoidot eivät ole koskaan olleet osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja eli CAM-hoitoja. Luontaishoitoalan Foorumi lähetti kansalaisaloitteen vastuuhenkilöille ja heitä lähellä oleville organisaatioille kannanoton asiasta.

Lue kannanotto alasivulta