Kuluttajaliitto

26.4.2021

Vieraskynä: Monet kokevat saavansa apua täydentävistä hoidoista – lisää tutkimustietoa tarvitaan avoimen keskustelun tueksi

Kuluttajaliitto julkaisi verkkosivuillaan 26.4.2021 terveystutkija ja tietokirjoittaja Pauliina Aarvan (YTT) blogikirjoituksen, jossa hän sanoo mm.

Suomalaisista tai heidän perheenjäsenistään valtaosa on joskus käyttänyt jotakin täydentävää hoitoa. Vuosittain niitä valitsee keskimäärin 26% eurooppalaisista, suomalaisista hieman suurempi joukko. Kuluttajat maksavat ne kokonaan itse. Esimerkiksi akupunktiota on joskus käyttänyt 28% suomalaisista ja heistä 72% ilmoitti saaneensa apua. Monien hoitojen vaikuttavuudesta on tehty myös vertailevia hoitotutkimuksia. Akupunktion tehosta on tutkimusnäyttöä mm. migreeniin, niska- ja alaselkäkipuihin ja moniin muihin vaivoihin.

Hoitojen käyttäjät – – hyödyntävät rinnakkain vakiintuneita terveyspalveluja ja täydentäviä hoitoja. Lääketieteellisten hoitojen korvaaminen täydentävillä hoidoilla on harvinaista. Useimmiten hoitoihin turvautumisen syy on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja elämänlaadun parantaminen. Monet kuluttajat kokevat tarvitsevansa pehmeitä ja luonnonmukaisia keinoja, kuten kehoon ja mieleen samanaikaisesti vaikuttavia metodeja, esimerkiksi osteopatiaa, vyöhyketerapiaa ja tanssiterapiaa lievittämään kipuja ja oireita.

Lue koko blogikirjoitus


1.4.2021

Kuluttajaliiton vastaus


Hei Ilkka,

Kiitos yhteydenotostasi. Kuittaan viestin vastaanotetuksi, sekä vastaan pääsihteerimme Juha Beurling-Pomoellin puolesta. Otamme aina kuluttajilta ja sidosryhmiltä tulleen palautteen huomioon. Olemmekin aiemmin tänään tarkentaneet tekstiä mm. lisäämällä lähdeviitteet ja vastanneet yleisimpiin meille esitettyihin kysymyksiin. Näihin pääset tutustumaan täällä: https://www.kuluttajaliitto.fi/blog/2021/03/24/vaihtoehtohoitojen-turvallisuuskysymykset-otettava-vakavasti/


Uskomushoito-termiin reagoimme palautteen perusteella jo 29.3. korvaten sen vaihtoehtohoito-sanalla. Kuluttajaliitto ei näe syytä uskomushoito-termin käytölle, vaan myös me toivomme terminologian yhdenmukaistamista tulevaisuudessa. Huomioittehan kuitenkin, että muun muassa turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES käyttää käsitettä ”vaihtoehto- ja uskomushoito” ja termi esiintyy yleisesti muuallakin, kuten hallitusohjelmakirjauksessa.


Tiedot kuluttajilta viranomaisille tehdyistä ilmoituksista olemme saaneet kahdenkeskisissä taustakeskusteluissa eri alaa valvovien ja seuraavien tahojen asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaiset tiedonannot ovat luonteeltaan luottamuksellisia ja odotamme parhaillaan julkaisulupia tiedoille. Toivottavasti asia selviää pian pääsiäisen jälkeen, myös omana toiveenamme toki on tietojen julkisuus ja läpinäkyvyys.


Tapaaminen sopii meille oikein hyvin ja käymme mielellämme keskustelua aiheesta. Teams-tapaaminen lienee parhain tällä hetkellä. Ehdotammekin jo seuraavaa aikaa: 13.4. jokin aika klo 10-15 välillä. Mikäli aikahaarukka ei sovi, voit ehdottaa vapaasti muita sopivia aikoja.


Rauhallista pääsiäisen aikaa!


ystävällisin terveisin,

Paula Pessi


Paula Pessi | viestintäpäällikkö
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki

1.4.2021

Lisätietopyyntö Kuluttajaliiton väitteestä

Kuluttajaliitto julkaisi 24.3.2021 blogiartikkelin "Vaihtoehtohoitojen turvallisuuskysymykset otettava vakavasti", jossa avustava lakimies Anni Saari esittää merkillisen väitteen.

Kuluttajaliitto on muuttanut alkuperäistä artikkelia useamman kerran saamiensa kommenttien perusteella. Alla olevassa tiedostossa on artikkelin teksti 31.3.2021 näkyneessä muodossa. 


Kuluttajaliitolle 1.4.2021 lähetetty lisätietopyyntö


Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell ja avustava lakimies Anni Saari

Kuluttajaliiton avustava lakimies Anni Saari väittää tuoreessa Kuluttajaliiton sivuilla julkaistussa kirjoituksessa, että täydentävistä hoidoista tehdään usein ilmoituksia valvontaviranomaiselle.

Kirjoitus on luettavissa Kuluttajaliiton pääsivuilta; https://www.kuluttajaliitto.fi


Luontaishoitoalan Foorumi ry pyytää Kuluttajaliitolta (Anni Saarelta) lisätietoja siitä,

1. mistä Kuluttajaliiton esittämä tieto siitä, että täydentävistä hoidoista tehdään usein ilmoituksia valvontaviranomaiselle, on peräisin?

2. kuinka paljon täydentävien hoitojen elinkeinonharjoittajista tehdään ilmoituksia valvontaviranomaiselle ja lisäksi tietoa siitä kenelle viranomaiselle nämä ilmoitukset on tehty ja ovatko ilmoitukset johtaneet toimenpiteisiin.


Lisätietopyyntö koskee vain sellaisia viranomaisille tehtyjä ilmoituksia, jotka liittyvät täydentävien hoitojen ammatinharjoittajista tehtyihin ilmoituksiin, sillä vain niitä mahdollinen sääntely koskisi ja sitä teemaa myös Kuluttajaliiton kirjoitus käsitteli. Sääntelyasiassa (esim. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta tai hoitoja koskevan erillislain säätämisessä) ei pidä sekoittaa keskenään esimerkiksi koulutuspalveluita tai yksityishenkilöiden some-viestintää. Lisätietopyyntö ei koske myöskään ravintolisistä tai lääkelainalaisista valmisteista (mm. kasvirohdosvalmisteista) tehtyjä viranomaisilmoituksia, sillä niiden sääntely on jo kunnossa ja niille on myös omaa erillislainsääntöä.


Tässä lisätietopyynnössä kyse on siis täydentävien hoitojen ammattilaisten tekemistä palveluista ja väitteestänne, joka liittyy näistä palveluista tehtyihin viranomaisilmoituksiin. Kuten Kuluttajaliiton kirjoituksen lopussa totesitte, niin niiden sääntelyn selvittämistä pohditaan sosiaali- ja terveysministeriössä hallitusohjelman mukaisesti. Luontaishoitoalan Foorumi ry on yksi taho, joka osallistuu ministeriön sääntelyhankkeeseen ja siksi suhtaudumme esittämiinne väitteisiin vakavasti.


Toivomme asiallisen termin käyttämistä jäsenkunnastamme

Luontaishoitoalan Foorumi ry pitää moitittavana, että Kuluttajaliitto käyttää täydentävistä hoidoista loukkaavaa ja epäasiallista ”uskomushoito”-termiä. Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausuntojen mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (toimitamme ko. lausunnot teille tarvittaessa).


Taustatietoa tämän tiedustelun tekijästä

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenet edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.


Asian julkisuus

Informoimme tästä tiedustelusta jäsenkuntaamme ja julkaisemme tiedustelun sekä antamanne vastauksen järjestömme nettisivuilla.


Tapaamispyyntö

Toivomme, että pääsemme tapaamaan teitä ja keskustelemaan muun muassa täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyvistä asioista ja kuluttaja-asioista teidän kanssanne.


Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.


Terveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman

puheenjohtaja