Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Eduskunta)

4.10.2022

Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 5.10.2022 koskien kansalaisaloitetta: Ehjänä syntynyt - loppu "eheytyshoidoille"

Lue Foorumin saateviesti ja kannanotto alasivulta


7.9.2022

Valiokunnan kokous 7.9.2022

Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto on kirjattu valiokunnan asiantuntijakuulemisten luetteloon kohtaan ”Valiokunnalle saapuneet kirjalliset lausunnot hallituksen esityksen luonnokseen”. 


5.9.2022

Kannanotto Hallituksen esitykseen yrittäjän eläkelain muuttamisesta (HE 102/2022 vp)


Hyvä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ja valiokunnan jäsenetYEL-muutosta on lykättävä ja perusteita muutettava

YEL-muutosesitys on aiheuttanut huomattavaa huolta yrittäjissä. He ovat kantaneet huolta erityisesti eläkemaksujen mahdollisesta noususta ja siitä, että YEL-työtulo määriteltäisiin jatkossa kyseisen toimialan kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkan mukaan.

Hallituksen ehdottamalla YEL-muutoksella on vahingolliset vaikutukset varsinkin yksinyrittäjiin ja pieniin yrityksiin. YEL-muutokselle tulee ottaa aikalisä, varsinkin kun yleinen talouden ympäristö ja yrittämisen edellytykset ovat muuttuneet dramaattisesti. 

Valmistelussa yksinyrittäjät on unohdettu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmisteluun osallistui useita toimijoita. On pöyristyttävää, että yksinyrittäjiä ei kuultu lain muutosten valmistelun yhteydessä. Yksinyrittäjiä on kuitenkin tilastokeskuksen mukaan 195 000.  

Luontaishoitoalan Foorumi ry vaatii hallituksen yrittäjän eläkelain muutosta koskevan esityksen HE 102/2022 vp uudelleenkäsittelyä. Kannanotto on liitteenä.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi 


Lue Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto verkkosivulta


3.9.2022

Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 8.9.22 koskien kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt -loppu "eheytyshoidoille"

Lue Foorumin saateviesti ja kannanotto alasivulta

15.6.2022

Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 16.6.2022 koskien kansalaisaloitetta: Ehjänä syntynyt -loppu "eheytyshoidoille"

Luontaishoitoalan Foorumi ry. vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot omana asiakokonaisuutenaan eikä yhdistä niitä luontaishoitoalaa koskevaan lainsäädäntöön eikä selvitystyöhön sosiaali- ja terveysministeriössä. Seksuaaliset eheytyshoidot eivät ole osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja.

Lue Foorumin kannanotto alasivulta

8.6.2022

Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 9.6.2022 koskien kansalaisaloitetta: Ehjänä syntynyt -loppu "eheytyshoidoille"

Luontaishoitoalan Foorumi vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot yksittäisenä asiana, jolla ei ole mitään tekemistä luontaishoitojen kanssa, ja ehdottaa mietinnössään seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämistä ja rangaistuksen säätämistä rikoslaissa ja hylkää täysin Mia Laihon ehdottaman ja Lääkäriliiton ajaman rajoittavan ”puoskarilaki”-ehdotuksen tarpeettomana ja STM:n selvitystyötä vaikeuttavana.

Lue Foorumin kannanotto alasivulta

2.6.2022

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta: Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille”

Sosiaali-ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta 2.6.2022

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/02062022_stv

Asiantuntijapuheenvuorot

Aloitteen asiantuntijalausunnon antaja kertoo esityksessään Suomen Psykiatriyhdistyksen (11.3.2021) antamasta lausunnosta, jossa todetaan, että ”Valvira on aiemmin kannanotossaan rinnastanut eheytyshoidot uskomushoitoihin, mikä onkin johdonmukaista tieteellisen näytön puute huomioiden.” Tallenteessa kohdassa 17 min.

Oikeusministeriön asiantuntija toteaa omassa puheenvuorossaan, että Oikeusministeriö ehdottaa, että eheytyshoidot kielletään osana uskomushoito- ja vaihtoehtohoitosääntelyä.

Oikeusministeriön asiantuntija viitaa ministeriön tekemään ”Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea”, jossa on käsitelty mm. eheytyshoitotoimintaa. Julkaisun sivulla 110 todetaan, että ”Selvitetään vaihtoehtoja eheytystoiminnan kieltämiseksi esimerkiksi osana uskomus- ja vaihtoehtohoitojen sääntelyä. Tehdään tämän pohjalta lainsäädännöllisiä toimia eheytystoiminnan kieltämiseksi”

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163566/OM_2021_26_SO.pdf


Keskustelusta

Mia Laiho (kok) haluaa rinnastaa eheytyshoidot vaihtoehtohoitoihin (kohta 37 min). Laiho mainitsee, että on tehnyt lakialoitteen vaihtoehtohoitojen rajoittamiseksi. Laiho kysyy asiaa STM:ltä, miksi vaihtoehtohoitoasia ei ole edennyt.

Sofia Virta (Vihreät) komppaa Laihon puheenvuoroa.

Ilmari Nurminen (SDP) haluaa, että asia hoidetaan mahdollisimman nopeasti.


Maija Iles (STM) vastaa Laiholle, että vaihtoehtohoitoja koskeva selvitys on viivästynyt. Tavoite on kuitenkin vielä tämän hallituskauden aikana aloittaa selvitys. Lainsäädäntömuutoksia ei nähtävästi ehditä tehdä hallituskauden aikana. STM:n virkamiesnäkemys on etteivät eheytyshoidot kuulut vaihtoehtohoitoihin. STM listaa vaihtoehtohoitoja mm. homeopatia, aromaterapia, luontaistuotteet, akupunktio. STM:n mainitsee, että Ruotsissa selvitys keskittyi vain vaihtoehtohoitoihin. 

Lue Maija Ilesin koko vastaus


Näyttää vahvasti siltä, että varsinkin Mia Laiho pyrkii ajamaan omaa aloitteensa agendaa eteenpäin tämän eheytyshoito-kansalaisaloitteen sisällä tai rinnalla. STM:n kuitenkaan näe, että CAM-hoidot ovat mukana, kun käsitellään eheytyshoitojen kriminalisointia. Oikeusministeriön näkemys oli iso yllätys, sillä oikeusministeriössä eheytyshoitojen kriminalisointi halutaan tehdä osana CAM-hoitojen sääntelyä.


22.3.2022

Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin

Valiokunnan viikkosuunnitelman mukaan kokouksessaan 23.3.2022 Sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee päätöksen Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen käsittelystä.

Kyseinen kansalaisaloite pitää sisällään "uskomushoito"-terminologiaa ja eheytyshoitojen rinnastamisen niihin.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisuuteen liittyviin eheytyshoitoihin on yksiselitteisen kielteinen. Kannanotto lähetettiin kansalaisaloitteen vastuuhenkilöille ja muutamalle yhteisölle 16.10.2021. Lue lisää sivulta.

Koska valiokunta päättää kansalaisaloitteen jatkotoimista 23.3.2022 kokouksessaan, Luontaishoitoalan Foorumi lähetti 22.3.2022 valiokunnalle, sen jäsenille ja varajäsenille kirjelmän, jossa tähdennetään, että seksuaaliset eheytyshoidot eivät ole luontaishoitoja eikä eheytyshoitojen kieltoa ja rangaistuksia voi missään tapauksessa liittää mahdolliseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja sääntelevään lakiin.

Kirjelmä lähetettiin tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lue Foorumin kirjelmä alasivulta

12.2.2022

Tiedote Otakantaa-kyselyn tuloksista lähetettiin tiedoksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lue tiedote

12.11.2021

Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto Mia Laihon (kok) rajoittavasta lakialoitteesta lähetettiin tiedoksi STM:öön

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lähetetty kirjelmä lähetettiin tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysministeriöön 12.11.2021.

Lue Foorumin kannanotto alasivulta

4.11.2021

Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto Mia Laihon (kok) rajoittavasta lakialoitteesta lähetettiin Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle  

Mia Laiho (kok) teki luontaishoitojen tarjoamista rajoittavan lakialoitteen (LA 106/2020 vp) Eduskunnassa 23.12.2020. Toteutuessaan lakialoite rajoittaisi luontaishoitojen tarjoamista 1,5 miljoonalle ihmiselle Suomessa. Lähetekeskustelun esittelypuheenvuorossaan Eduskunnan täysistunnossa 19.10.2021 Laiho vähätteli lain vaikutuksia ja perusteli lakialoitetta samoin argumentein kuin Kokoomus ja Lääkäriliitto ovat perustelleet identtisiä lakialoitteita aiemminkin. 

Lue lisää lakialoitteesta. Lue aiempien lakialoitteiden historia.

Lue Foorumin kannanotto alasivulta