Kannanotot

13.1.2022

Lääketieteessä on monia teorioita

Uuden Suomen Puheenvuoro-osastossa Juhani Kellosalo ja Juhani Knuuti pohtivat, kuinka monta lääketiedettä on olemassa. He puolustavat tiukasti näkemystään, että lääketieteitä on vain yksi ja se on länsimainen lääketiede. Kaikki muut lääketieteet ovat vain lääkintää. Näinhän ei tietenkään ole. Lääketieteessä on monia eri teorioita, jotka ovat syntyneet erilaisesta tavasta mallintaa elimistön rakennetta ja toimintaa. 

Lue koko kannanotto

4.11.2021

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lähetettiin Foorumin kannanotto luontaishoitoja rajoittavasta lakialoitteesta

Luontaishoitoalan Foorumin kanta:

Koska [Mia Laihon] lakialoite ei perustu varmistettuihin ja dokumentoituihin tosiasioihin eikä todelliseen tarpeeseen ja on ristiriidassa useamman voimassa olevan lain kanssa, esitämme että tässä kirjelmässä ja sen liitteissä esitetyin yksityiskohtaisin perustein Laihon lakialoite LA 106/2020 jätetään huomioimatta ja ministeriön annetaan rauhassa jatkaa jo aloittamaansa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM) eri sääntelymahdollisuuksien selvitystyötä.

Lue koko kannanotto

16.10.2021

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisuuteen liittyviin eheytyshoitoihin on yksiselitteisen kielteinen

Seksuaalisuuteen liittyvät eheytyshoidot eivät ole olleet, eivätkä ole, eivätkä tule olemaan osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, joita kutsutaan myös luontaishoidoiksi ja CAM-hoidoiksi (Complementary and Alternative Medicine).

Lue koko kannanotto

15.9.2021

YLE:lle lähetettiin 2. kirje "uskomushoito"-termin käytöstä

YLE ei määrittele käyttämäänsä "uskomushoito"-termiä, joten kyseessä on tietoinen valinta – ei journalistinen valinta. Näin YLE halventaa yhtä osaa ja suosii toista osaa hoitoalan henkilöstöstä.

Lue koko kirje

15.9.2021

Valviralle lähetettiin 2. kirje "uskomushoito"-termistä

Termin loukkaavuutta ei määrittele sen käyttäjä vaan sen kohde.

Lue koko kirje

17.8.2021

Valvira rikkoo Hallintolakia

Valvira käyttää halventavaa ”uskomushoito”-termiä ja rikkoo Hallintolakia (6.6.2003/434). Hallintolain 9 § velvoittaa Valviraa käyttämään asiallista kieltä.

Lue koko kannanotto

9.8.2021

Luontaishoitoalan Foorumin vastaus Lääkäriliiton toiminnanjohtajalle, Kati Myllymäelle: 

Uskomushoito-termi loukkaa meitä

Yksi ammattiliitto, lääkäreiden etujärjestö, ei voi määritellä, miten nimityksen ”uskomushoito” kohteena olevat koulutetut hoitajat ja hoitoja käyttävät miljoona suomalaista termin kokevat. Termi on latautunut ja se luo vastakkainasettelua täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttävien kansalaisten ja lääkäreiden välille.

Lue koko vastaus

9.8.2021

Suomen Kuvalehti julkaisi tosiasioiden sijasta ennakkoluuloja

Luontaishoitoalan Foorumi painottaa vastineessaan Suomen Kuvalehden artikkeliin 29.7.2021, että akupunktio ei ole lumehoitoa ja toimii riippumatta siitä, pystyykö tiede tällä hetkellä käytettävissä olevin mittalaittein osoittamaan sen toimintamekanismin. Suomen Kuvalehden artikkelin kirjoittaja näyttää olevan tietämätön siitä, että akupunktiosta on runsaasti tieteellistä tutkimusta. Akupunktio mainitaan mm. useissa Käypä hoito -suosituksissa, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen.

Lue koko vastine

31.7.2021

Vastine HS:n "puoskarilakia" vaativaan pääkirjoitukseen

Helsingin sanomat vaatii 28.7.2021 pääkirjoituksessaan "Nyt on vihdoin aika säätää 'puoskarilaki'". HS:n argumentteina on hopeavesi, lasten ja vakavasti sairaiden suojelu.

Vastineessaan Luontaishoitoalan Foorumi vaatii Toimialaselvityksen tekemistä, jotta keskustelu saadaan takaisin oikealle raiteelle ja hallitusohjelmakirjausta voidaan alkaa sosiaali- ja terveysministeriössä edistämään faktatiedon pohjalta.

Lue koko vastine

20.7.2021

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ottaa kantaa epäasialliseen "uskomushoito"-termiin ja CAM-hoitojen elinkeinovapauteen

Koskinen muistuttaa, että kiivas julkinen keskustelu CAM-hoidoista voi lipsua myös laittomuuden puolelle. "Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja antavat harjoittavat Suomessa kuitenkin laillista elinkeinoa ja perustuslain mukaan meillä vallitsee elinkeinovapaus”, Koskinen toteaa.

Lue kannanotto

16.7.2021

Tiedustelu MTV-Uutisille: "Uskomushoito"-termin käyttö Kymmenen uutisissa keskiviikkona 14.7.2021

Olemme hämmästyneitä siitä, että Kymmenen uutisissa käytettiin uskomushoito-termiä, jota pidämme luontaishoitoalaa loukkaavana ja epäasiallisena. Esitämme, että MTV käyttää jatkossa uutisoinnissaan asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista

Lue koko tiedustelu

7.7.2021

Saara-Sofia Sirénin haastattelu hämmensi YLE:n 8 minuuttia ohjelmassa 2.7.2021

Kokoomuksen Naisten Liiton (Kokoomusnaiset) puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén vaati YLE:n 8 minuttia ohjelmassa 2.7.2021 "puoskarilakia" Suomeen. Kokoomusnaiset ovat vaatineet "puoskarilakia" jo 7.12.2020 julkaisemallaan kannanotolla kahden muun Kokoomusjärjestön kanssa.

Lue Foorumin YLE:lle lähettämä kirje.

Lue Foorumin Kokoomusjärjestöille lähettämät kolme kirjelmää

6.7.2021

Foorumi vaatii päätoimittajia oikaisemaan Knuutin virheellisen kuolleisuusväitteen välittömästi

Foorumi lähetti Korjausvaatimuksen jokaisen maakuntalehden päätoimittajalle, joka oli julkaissut Knuutin virheellisen väitteen sisältämän haastattelun.

Lue koko korjausvaatimus

2.7.2021

Luontaishoitoalan Foorumi vaatii Knuutin virheellisen kuolleisuusväitteen välitöntä oikaisua

Maakuntalehdet levittivät 27.6.2021 julkaisemassaan Knuutin haastattelussa hänen julkisuuteen antamaa virheellistä väitettä luontaishoitojen syöpäkuolleisuutta nostavasta vaikutuksesta. Olemassa oleva tutkimustieto osoittaa Juhani Knuutin kuolleisuusväitteen virheelliseksi. 

Luontaishoitoalan Foorumi vaatii maakuntalehtiä oikaisemaan virheen välittömästi. 

Lue koko kannanotto

31.5.2021

Järjestöjen kannanotto luontaishoitoalaa koskevaan kirjaukseen hallitusohjelmassa

Kannanotto on luontaishoitoalan keskeisten järjestöjen kannanotto Sanna Marinin hallituksen ohjelmakirjaukseen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen (CAM) sääntelymahdollisuuksien selvittämiseksi.

Kannanotto lähetettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ministereille ja vastuuvirkamiehille sekä tiedoksi pääministerille.

Järjestöt ehdottavat sevitystyön tekemistä kolmessa perättäisessä vaiheessa:

  1. Tehdään luontaishoitoalan (CAM-alan) toimialaselvitys
  2. Kootaan CAM-alaan liittyvä kansainvälinen ja Suomea koskeva tieto
  3. Selvitetään luontaishoitoihin (CAM-hoitoihin) liittyvät STM:n toimialaan kuuluvat terveyden ja sairauden hoitamista koskevat kysymykset ja valvonta

Lue koko kannanotto ja sen saatekirje

26.4.2021

Vetoomus asiallisen termin käyttämisestä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista

Toimijat vetoavat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Lue koko vetoomus

22.4.2021

Vetoomus "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi

Vetoamme, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) luopuu epäasiallisen uskomushoito-termin käytöstä.

Lue koko vetoomus

1.4.2021

Lisätietopyyntö Kuluttajaliiton väitteestä

Kuluttajaliiton 24.3.2021 julkaistussa blogi-kirjoituksessa väitetään:

Monet vaihtoehtoisista hoidoista ovatkin eräiltä osin lainsäädännöllisesti harmaata aluetta. Myös valvontaviranomaiset saavat näistä usein ilmoituksia.

Kuluttajaliitolle 1.4.2021 lähettämässän lisätietopyynnössä Luontaishoitoalan Foorumi pyytää lisätietoa siitä, mistä Kuluttajaliitto on saanut tietonsa ja kuinka paljon valvontaviranomaisille tulleita ilmoituksia on.

Lue koko lisätietopyyntö

17.1.2021

Luontaishoitojen päivän keskustelusarja julkaistu

Suomessa vietetään 23.1.2021 ensimmäisen kerran Luontaishoitojen päivää. Luontaishoitojen päivän kunniaksi on julkaistu kolmiosainen keskustelusarja, jossa neljä luontaishoitojen parissa toimivaa vaikuttajaa ja järjestöaktiivia keskustelee luontaishoitoihin liittyvistä teemoista.

Lue lehdistötiedote

14.1.2021

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus 2 lähetettiin Kokoomusjärjestöille

Lue koko kannanotto

11.1.2021

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus Kokoomusjärjestöjen kannanotossa esitetyistä väitteistä lähetettiin toistamiseen

Lue koko kannanotto

30.12.2020

Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta

Luontaishoitoalan Foorumi ry on lähettänyt lehdistötiedotteen liittyen Mia Laihon lakialoitteeseen. Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta.

Tiedote on julkaistu myös ePressi-palvelussa. Tiedote lähti kaikille Suomen medioille ja yli 1.500 toimittajalle.

Tiedotteessa on mukana useita täydentävien hoitojen ammattijärjestöjä ja koulutustahoja.

"Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistykset ja muut jäsenet vastustavat jyrkästi tuoretta, mutta sisällöltään ja tavoitteiltaan vanhaa lakialoitetta, sillä se heikentää hoitoja käyttävien kansalaisten valinnan vapautta ja aiheuttaa koulutettujen ammattilaisten työttömyyttä ja heikentää yrittäjien asemaa.

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan, että hallitus ja eduskunta tukisivat sosiaali- ja terveysministeriössä tehtävää hallitusohjelman mukaista sääntelyhanketta."

Lue lehdistötiedote

19.12.2020

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus Kokoomusjärjestöjen kannanotossa esitetyistä väitteistä

Lue koko kannanotto

13.12.2020

Kansanedustajille infopaketti 

Järjestöt toivovat kattavan toimialaselvityksen tekemistä

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan kattavan toimialaselvityksen tekemistä, jotta hoitojen nykytilanteesta, järjestäytymisestä, toimialan yrittäjistä, ammatillisista koulutuksista, potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta saadaan relevanttia tietoa.

Lue koko kannanotto

5.10.2020

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys

Luontaishoitoalan Foorumi ry esittää näkemyksiään hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen selvittää täydentävien hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemykset ja kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriölle, jossa parhaillaan taustoitetaan täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyviä asioita ja mahdollisesti tulevaa selvitystyön prosessia.

Lue koko kannanotto