Kannanotot

31.5.2021

Järjestöjen kannanotto luontaishoitoalaa koskevaan kirjaukseen hallitusohjelmassa

Kannanotto on luontaishoitoalan keskeisten järjestöjen kannanotto Sanna Marinin hallituksen ohjelmakirjaukseen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen (CAM) sääntelymahdollisuuksien selvittämiseksi.

Kannanotto lähetettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ministereille ja vastuuvirkamiehille sekä tiedoksi pääministerille.

Järjestöt ehdottavat sevitystyön tekemistä kolmessa perättäisessä vaiheessa:

  1. Tehdään luontaishoitoalan (CAM-alan) toimialaselvitys
  2. Kootaan CAM-alaan liittyvä kansainvälinen ja Suomea koskeva tieto
  3. Selvitetään luontaishoitoihin (CAM-hoitoihin) liittyvät STM:n toimialaan kuuluvat terveyden ja sairauden hoitamista koskevat kysymykset ja valvonta

Lue koko kannanotto ja sen saatekirje

26.4.2021

Vetoomus asiallisen termin käyttämisestä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista

Toimijat vetoavat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Lue koko vetoomus

22.4.2021

Vetoomus uskomushoito-termin käytön lopettamiseksi

Vetoamme, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) luopuu epäasiallisen uskomushoito-termin käytöstä.

Lue koko vetoomus

1.4.2021

Lisätietopyyntö Kuluttajaliiton väitteestä

Kuluttajaliiton 24.3.2021 julkaistussa blogi-kirjoituksessa väitetään:

Monet vaihtoehtoisista hoidoista ovatkin eräiltä osin lainsäädännöllisesti harmaata aluetta. Myös valvontaviranomaiset saavat näistä usein ilmoituksia.

Kuluttajaliitolle 1.4.2021 lähettämässän lisätietopyynnössä Luontaishoitoalan Foorumi pyytää lisätietoa siitä, mistä Kuluttajaliitto on saanut tietonsa ja kuinka paljon valvontaviranomaisille tulleita ilmoituksia on.

Lue koko lisätietopyyntö

17.1.2021

Luontaishoitojen päivän keskustelusarja julkaistu

Suomessa vietetään 23.1.2021 ensimmäisen kerran Luontaishoitojen päivää. Luontaishoitojen päivän kunniaksi on julkaistu kolmiosainen keskustelusarja, jossa neljä luontaishoitojen parissa toimivaa vaikuttajaa ja järjestöaktiivia keskustelee luontaishoitoihin liittyvistä teemoista.

Lue lehdistötiedote

14.1.2021

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus 2 lähetettiin Kokoomusjärjestöille

Lue koko kannanotto

11.1.2021

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus Kokoomusjärjestöjen kannanotossa esitetyistä väitteistä lähetettiin toistamiseen

Lue koko kannanotto

30.12.2020

Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta

Luontaishoitoalan Foorumi ry on lähettänyt lehdistötiedotteen liittyen Mia Laihon lakialoitteeseen. Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta.

Tiedote on julkaistu myös ePressi-palvelussa. Tiedote lähti kaikille Suomen medioille ja yli 1.500 toimittajalle.

Tiedotteessa on mukana useita täydentävien hoitojen ammattijärjestöjä ja koulutustahoja.

"Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistykset ja muut jäsenet vastustavat jyrkästi tuoretta, mutta sisällöltään ja tavoitteiltaan vanhaa lakialoitetta, sillä se heikentää hoitoja käyttävien kansalaisten valinnan vapautta ja aiheuttaa koulutettujen ammattilaisten työttömyyttä ja heikentää yrittäjien asemaa.

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan, että hallitus ja eduskunta tukisivat sosiaali- ja terveysministeriössä tehtävää hallitusohjelman mukaista sääntelyhanketta."

Lue lehdistötiedote

19.12.2020

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus Kokoomusjärjestöjen kannanotossa esitetyistä väitteistä

Lue koko kannanotto

13.12.2020

Kansanedustajille infopaketti 

Järjestöt toivovat kattavan toimialaselvityksen tekemistä

Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan kattavan toimialaselvityksen tekemistä, jotta hoitojen nykytilanteesta, järjestäytymisestä, toimialan yrittäjistä, ammatillisista koulutuksista, potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta saadaan relevanttia tietoa.

Lue koko kannanotto

5.10.2020

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys

Luontaishoitoalan Foorumi ry esittää näkemyksiään hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen selvittää täydentävien hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemykset ja kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriölle, jossa parhaillaan taustoitetaan täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyviä asioita ja mahdollisesti tulevaa selvitystyön prosessia.

Lue koko kannanotto