Mediassa leviää väärää tietoa Ruotsin täydentävien hoitojen sääntelystä

17.1.2020

Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen, Uusimaa ja mtv-uutiset sekä mahdollisesti muutkin mediat levittivät väärää tietoa täydentävien hoitojen tilanteesta Ruotsissa. Lehdissä ollut tieto, että ”Ruotsissa ei-lääketieteellisten hoitojen käyttöä ollaan tiukentamassa kovalla otteella”, on virheellinen.  Mediassa leviävässä virheellisessä uutisoinnissa annetaan ymmärtää, että Ruotsissa oltaisiin kieltämässä kaikki täydentävät hoidot vakavasti sairailta ja alle 15-vuotiailta.

Alle 8-vuotiaiden lasten ja joidenkin vakavien sairauksien hoitaminen on kielletty Ruotsin nykyisessä potilasturvallisuuslaissa. Ruotsin uusi sääntelyehdotus sallisi vakavienkin sairauksien oireita lievittävän hoidon ja lisäisi siten vakavasti sairaiden ihmisten mahdollisuuksiin saada valita itse oireitansa lievittävää hoitoa. Lisäksi myös kaikenikäiset lapset voisivat saada oireita lievittävää hoitoa, mikä tähän asti ei ole ollut mahdollista.

Väärä tieto täydentävien hoitojen Ruotsin lainsäädäntötilanteesta on aiheuttanut hämmennystä täydentävien hoitojen toimijoiden sekä täydentäviä hoitoja käyttävien kansalaisten keskuudessa. Lehtiä ja muita medioita on pyydetty tarkistamaan väitteensä faktat ja tutustumaan kahteen tuoreeseen raporttiin. Ruotsin valtioneuvoston kanslian virallisilta verkkosivuilla on luettavissa Ruotsin uusi lakiehdotus koskien täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja Ruotsissa. Selvityksen mukaan Ruotsissa on tarkoitus sallia kaikkien sairauksien oireiden ja erilaisten vaivojen ja kipujen lieventämiseen liittyvät toimenpiteet myös muille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Kokonaisuudessaan Ruotsin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen selvitysraporttien ehdotukset, muun muassa täydentäviä hoitoja koskevan alan opetuksesta terveydenhuollon henkilöstölle ja asiallisen ja riippumattoman kansalaisinformaation lisäämisestä tähtäävät potilasturvallisuuteen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin täydentävien hoitojen valinnassa, mitä voidaan pitää pyrkimyksenä vastakkainasettelun lieventämiseen. Ehdotukset osaltaan parantaisivat täydentävien hoitojen asemaa Ruotsissa.


Myös Suomessa pohditaan täydentävien hoitojen sääntelyn mahdollisuuksia

Luontaishoitoalan Foorumi ry toivoo, että aihetta käsittelevillä lehtiartikkeleilla ja uutisilla ei tule epäasiallisin keinoin vaikuttaa säädöksiä valmisteleviin virkamiehiin, Suomen hallitukseen tai eduskuntaan taikka yksipuolisesti lukijoiden mielipiteeseen täydentäviä hoitoja kohtaan.


Lisätietoja Ruotsin sääntelyn tilanteesta

Linkki: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201928/


Esimerkkejä medioista, jotka levittivät virheellistä tietoa CAM-hoitojen Ruotsin sääntelystä

(huom! Nämä mediat oikaisivat virheellisen tiedon)

Mtv -live ja mtv-uutiset (12.1.2020): Kolmannes suomalaisista on kokeillut lääketieteen ulkopuolisia vaihtoehtohoitoja

Uusimaa (11.1.2020) (artikkeli maksumuurin takaan): Professori varoittaa terveyshuuhaasta

Etelä-Suomen Sanomat (8.1.2020) (artikkeli maksumuurin takaan): Ihminen on helposti höynäytettävissä