Keskustelu OtaKantaa-kyselyn tuloksista

23.1.2022

Video

Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöt avasivat Oikeusministeriön ylläpitämään OtaKantaa-palveluun kyselyn, jolla haluttiin selvittää luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä. Kysely oli avoinna 8.10 – 15.12.2021, jonka aikana kyselyyn vastasi 6802 henkilöä. Kyselyn tuloksista järjestettiin videoitu keskustelu, johon osallistuivat kyselyn tekijät Anna Sofia Nevanlinna, Merja Lindström, Mika Rönkkö ja Ilkka Westman.

Katso video YouTube-linkistä: https://youtu.be/5F2VhfhrBhQ 

Kyselyn vastaukset analysoitiin ja ovat luettavissa taulukkona. Avoimet kysymykset, joihin vastaaja saattoi kirjoittaa vastauksen omin sanoin analysoidaan myöhemmin tutkijoiden toimesta.

Katso kyselyn tulosten analyysi: https://www.luontaishoitoala.fi/aihe/kyselyt/otakantaa/kaytto/analyysi/

Kysely on suljettu mutta kysely kysymyksineen on edelleen luettavissa otakantaa.fi sivustolla: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/653/


Kyselyn tekijät


OtaKantaa-palvelu

"Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua."

Lue lisää: https://www.otakantaa.fi/fi/tietoa-palvelusta/1/