WHO

25.6.2023

WHO ja Intia järjestävät yhdessä ensimmäisen perinnehoitojen globaalin huippukokouksen 17.-18. elokuuta 2023 Intiassa

Maailman terveysjärjestö WHO ja Intian hallitus järjestävät yhdessä ensimmäisen perinnehoitojen globaalin huippukokouksen 17.-18. elokuuta 2023 Gandhinagarissa Intiassa. Kokous järjestetään samanaikaisesti G20-maiden terveysministerikokouksen yhteydessä.

Huippukokous pyrkii vahvistamaan maiden sitoutumista ja toimintaa, jotta kansalaisilla eri maissa olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet valita täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joita on käytetty jo vuosisatoja ja edelleen käytetään eri puolilla maailmaa lukuisten vaivojen hoitamiseen biolääketieteeseen nojaavan länsimaisen lääketieteen rinnalla sekä terveyden edistämiseen.

Lue lisää: The First WHO Traditional Medicine Global Summit

Lue tiedote 


WHO:N PERINTEISEN LÄÄKETIETEEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2023

WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 (julkaistu joulukuussa 2013)

Maailman terveysjärjestö (WHO) haluaa edistää perinteisten ja täydentävien hoitojen ottamista osaksi normaalia terveydenhoitojärjestelmää. WHO käyttää raportissa käsitettä Traditional Medicine (TM) perinteinen lääketiede. Joissakin maissa käytetään sen sijaan käsitettä Complementary Medicine (CM) täydentävä lääketiede.

WHO:n perinteisen lääketieteen strategia vuosille 2014-2023 määrittelee tavoitteekseen (s. 11) tukea jäsenvaltioita:

  • valjastamaan perinteisen lääketieteen mahdollinen hyöty terveyden, hyvinvoinnin ja ihmiskeskeisen terveydenhuollon hyväksi;
  • edistämään turvallista ja tehokasta perinteisen lääketieteen käyttöä sääntelyn ja tutkimuksen avulla sekä integroimalla perinteisen lääketieteen tuotteet, harjoittajat ja käyttö terveysjärjestelmään siellä missä se on tarkoituksenmukaista.


WHO:N PERINTEISEN JA TÄYDENTÄVÄN LÄÄKETIETEEN GLOBAALI RAPORTTI 2019

WHO global report on traditional and complementary medicine 2019 (julkaistu 20.5.2019)

Raportti esittelee lukuisten taulukoiden avulla kahden viime vuosikymmenen aikana WHO:n jäsenvaltioissa tapahtunutta edistystä integroida perinteinen ja täydentävä lääketiede terveydenhoitojärjestelmään.

Raportin esipuheessa WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus kirjoittaa:

  • Perinteinen ja täydentävä lääketiede on tärkeä ja usein aliarvostettu terveydenalan monikäyttöinen resurssi, erityisesti kroonisten elämäntapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä vanhenevan väestön terveystarpeiden kohtaamisessa. Monet maat pyrkivät keskeisten terveyspalveluiden kattavuuden laajentamiseen samalla kun kuluttajien hoitoon kohdistamat odotukset kasvavat, kulut kohoavat ja useimmat budjetit polkevat paikallaan tai laskevat. Näiden 2000-luvun ainutlaatuisten terveyshaasteiden edessä kiinnostus perinteistä ja täydentävää lääketiedettä kohtaan on elpymässä.

Ja edelleen:

  • Tämä raportti käy läpi perinteisen ja täydentävän lääketieteen globaalin edistyksen kahden viime vuosikymmenen aikana perustuen 179 WHO:n jäsenvaltion osallistumiseen. Se osoittaa selvästi, että yhä useammat maat tunnustavat perinteisen ja täydentävän lääketieteen roolin niiden kansallisessa terveysjärjestelmässä.