Luontaishoitoalan Foorumin näkökulma

26.11.2022

Tasa-arvoinen terveydenhuolto on länsieurooppalaisen yhteiskunnan perusarvo

HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen puuttuu HS:n mielipidekirjoituksessaan 22.6.2022 ”Tasa-arvoinen terveydenhoito on kansakunnan voimavara” [1] erittäin tärkeään asiaan. Tasa-arvoinen terveydenhoito on terveydenhoitojärjestelmämme perusta ja itseoikeutettu lähtökohta jo pelkästään länsieurooppalaisen yhteiskunnan perusarvona. Honkanen osoittaa, että tasa-arvoinen terveydenhoitomme on ajautumassa ongelmiin: Julkinen rahoitus terveydenhoitojärjestelmään on selvästi pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Honkanen toteaa, että se on erittäin haitallista koko kansakunnalle.

Asian korjaaminen vaatii, että 

  1. terveydenhoitomenoja kasvatetaan, jotta henkilöstövajeesta päästään eroon ja 
  2. tehoton terveydenhoito korvataan vaikuttavalla terveydenhoidolla, jotta terveydenhoitomenot pysyvät kurissa.

Ensimmäinen kohta vaatii, että julkisen terveydenhuollon rahoitus nostetaan Ruotsin tasolle. Sekä lääkäreitä että terveydenhoitajia on koulutettava selvästi enemmän. Esteenä on ollut Lääkäriliitto, joka haluaa, että lääkäreitä koulutetaan vähemmän. Eduskuntavaalitavoitteissaan 2019 Lääkäriliitto vaati: ”Sisäänottomääriä laskettava 750:sta 600:aan” [2, s. 7]. Lääkäriliitto on puolustanut jäsenistönsä hyvää palkkatasoa, niin kuin ammattiliiton kuuluukin tehdä. Samalla Lääkäriliitto on määritellyt terveydenhoidon laadun ja määrän Suomessa. Sivistysvaltioissa se on eduskunnan tehtävä. Honkanen varoittaa aiheellisesti: ”Lähestymme … rivakkaa vauhtia tilannetta jossa varakas vakuutettu hoidattaa golf-svingiään haittaavan selkävaivan viiveettä samaan aikaan, kun ruokalähetin lapsi saa tyytyä leukemiansa hoidossa halvimpiin lääkkeisiin.”

Toisessa kohdassa oleellisia ovat toiminnalliset häiriöt, joiden hoito maksaa paljon. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen [3] mukaan yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista joka kolmannella on pää- tai sivuoire, jolle ei löydy selitystä. ”Noin 3-5 prosenttia väestöstä potee pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeasti rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidonkin tutkimusten jälkeen. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan näitä selittämättömiä oireyhtymiä tai häiriöitä. Toiminnalliset häiriöt kuormittavat potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi myös koko terveydenhuoltojärjestelmää, ja niihin liittyvät aiheettomat tai haitalliset tutkimukset ja hoidot aiheuttavat huomattavia kuluja sekä altistavat potilaita komplikaatioille.” [3] Esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) suorat kustannukset ovat jopa 5 % (230 milj. €) avohoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä vuotuisista terveydenhuoltomenoista (4562 milj. €) Suomessa. Luvut ovat Markku Hillilän väitöskirjasta [4] vuodelta 2010.

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät potilaat tulevat usein täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin ja saavat niistä usein myös apua. Täydentävät hoidot kaikille -kansalaisaloite [5] keräsi 6.2.2020 mennessä 28416 kannatusilmoitusta eikä edennyt eduskuntaan. Asia on kuitenkin tärkeä tasa-arvon näkökulmasta. Täydentäviä hoitoja tekee 6000 – 8000 hoitajaa, jotka ovat etupäässä yrittäjiä. Kaikilla potilailla ei ole varaa maksaa täydentävien hoitojen hoitomaksuja omasta kukkarostaan. Hoitosarja voi maksaa satoja euroja. Mutta sen jälkeen esimerkiksi IBS-potilas pääsee usein ulos asunnostaan käymättä ensin kymmentä kertaa wc:ssä. Olokin on rentoutuneempi kun ei tarvitse koko ajan stressata missä seuraava wc on.

Toimivat täydentävät hoidot on otettava terveydenhoitojärjestelmän piiriin mahdollisimman pian. Sveitsi teki 16.6.2017 päätöksen ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen [6]. Akupunktio oli otettu korvattavien hoitojen piiriin jo aiemmin. Suomen on terveydenhoidon tasa-arvon vuoksi seurattava Sveitsin esimerkkiä.


Ilkka Westman

puheenjohtaja

Luontaishoitoalan Foorumi ry

https://www.luontaishoitoala.fi/
Lähteet:

[1] Visa Honkanen: ”Tasa-arvoinen terveydenhoito on kansakunnan voimavara”. HS:n mielipidekirjoitus paperilehdessä 22.6.2022. Verkkolehdessä Lukijan mielipide -sivuilla 21.6.2022: ”Yhdenvertainen terveydenhuolto on edullisin tapa tuottaa terveyttä” https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008896574.html

[2] Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019. https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4501/laakariliitto_eduskuntavaalitavoitteet.pdf

[3] Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/ 

[4] Hillilä Markku: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4 

[5] Täydentävät hoidot kaikille- Kansalaisten yhdenvertainen valinnanvapaus saada täydentäviä hoitoja on turvattava. Kansalaisaloite 6.8.2019. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011

[6] Sveitsin 16.6.2017 tekemä päätös ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen löytyy Sveitsin liittovaltion verkkosivuilta sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-67050.html

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-67050.html

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-67050.html

Sveitsin tie tähän päätökseen: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/


Lyhyt versio, jota tarjottiin HS:n mielipidesivulle 7.7.2022 (yhdessä pitkän version kanssa) mutta jota HS ei julkaissut:

  • Luontaishoitoalan Foorumin näkökulma: "Tasa-arvoinen terveydenhuolto on länsieurooppalaisen yhteiskunnan perusarvo", mielipidesivulle sopivana lyhyenä versiona.